Wissels Belang heeft het druk

http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/8635329/Ook-zelfstandig-Wissels-Belang-heeft-het-druk.ece

WISSEL – Ook nu Wissels Belang sinds kort op eigen benen staat en niet langer onder de vlag opereert van buurtvereniging Wito is er genoeg werk aan de winkel.In de buurtschap spelen allerlei zaken, die variëren van de ontwikkelingen rond het voormalig conferentieoord De Waayenberg tot aan verkeersproblemen.

Voorzitter M.P.M. de Goey en secretaris-penningmeester mevrouw E.C. Drevijn-Dijkstra denken dat Wissels Belang beter kan functioneren nu de belangenvereniging een zelfstandige vereniging is geworden. “Dan ben je rechtspersoon. Dat is veel gemakkelijker als je gesprekspartner wilt zijn van de gemeente en andere instanties. Dan kunnen ze verantwoordelijkheid bij je neerleggen en omgekeerd kunnen de leden ook het bestuur ter verantwoording roepen.”

Wissels Belang, dat ruim tien jaar geleden begon als commissie van de buurtvereniging Wito, had tot nu toe geen leden, maar sympathisanten.

Door middel van rondschrijvens en enquêtes werd contact gehouden met de achterban en gepeild wat er leefde.

De Goey: “Dat is voor de strategie die je bepaalt niet meer bevredigend. Er was ook geen geld, zodat je links en rechts wat bij elkaar moest schooien als er uitgaven gedaan moesten worden. Dat is voor de continuïteit niet goed.”

De vereniging, die inmiddels een eigen logo heeft (eikenblaadjes die een wildspoor vormen), is inmiddels een ledenwerfcampagne begonnen.

Tot nu toe waren er tweehonderd sympathisanten. De Goey en Drevijn verwachten niet dat zich ook tweehonderd leden zullen aansluiten, aangezien het lidmaatschap niet persoonsgebonden is (zoals bij de sympathisanten het geval was), maar per huishouden (voor 10 euro per jaar) geldt. Bovendien heeft de vereniging haar werkgebied beperkt tot uitsluitend Wissel, terwijl de buurtvereniging Wito ook leden kent uit plaatsen als Epe, Vaassen en zelf uit Apeldoorn aan toe.

Wissels Belang heeft precies geformuleerd wat het doel is van de vereniging, namelijk ‘het behartigen van de belangen van de bewoners van Wissel, hetgeen inhoudt het beschermen van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van Wissel en het verbeteren daarvan waar dat mogelijk is.’

Wissels Belang, dat overigens ook een eigen wbsite gaat beginnen, heeft alleen al aan het beschermen van de leefomgeving een hele kluif, naar het zich laat aanzien. Er zijn nogal wat bedreigingen.

Zo wil de vereniging goed de vinger aan de pols houden bij de plannen om appartementen te bouwen op de plek waar nu het afgetrapte conferentiecentrum De Waayenberg staat. Aandachtspunt zijn ook de ontwikkelingen bij dierenpark Wissel, dat plannen heeft om te verkassen. Als die plannen doorgaan, dan rijst bijvoorbeeld de vraag wat er moet gebeuren met de vrijkomende grond.

Het dierenpark, waar zo’n 140.000 bezoekers per jaar komen, is mede-oorzaak van de verkeersdrukte in de buurtschap, samen met de bungalowparken die er zijn en de campings. De smalle (land)wegen zijn er niet op berekend, zeker niet op zwaar bevoorradingsverkeer. Verder zijn de sluittijden van de midgetgolfbaan en de vaak onbegaanbare zand- en leemwegen in de buurtschap velen een doorn in het oog. Mevrouw Drevijn: “We zijn er niet op uit om alle ontwikkelingen tegen te houden of af te breken. We willen juist samenwerken voor een zo goed mogelijke leefomgeving.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *