Verslag gesprek over dierenpark

Verslag gesprek dierenpark 21 november 2011

Aanwezig: Bernou Wagenaar ( adjunct directeur Zodiac Zoos), Eveline Drevijn en Michael de Goey ( Wissels Belang)

Onderwerp: verplaatsing dierenpark Wissel

Mevr. Wagenaar geeft uitleg over de procedure: de gemeente reageert traag, maar misschien is dat uiteindelijk niet nadelig geweest, aangezien de inzichten inmiddels veranderd zijn. Oorspronkelijk was het de bedoeling een park te realiseren, waar op een oppervlakte van18 ha, een relatief beperkt aantal diersoorten op ruime terreinen zou worden gehuisvest. Een tweetal slechte zomer heeft de noodzaak van overdekte ruimtes echter benadrukt.

In Aquazoo heeft men al overdekte afdelingen waar men zeker 1,5 uur kan doorbrengen.

Opzet voor Epe: bouw in minimaal 2 fases volgens een duurzaam concept. Reptielen, insecten, een night safari, aquarium  aangevuld met moderne filmtechnieken,avontuurlijke binnen en buitenspeelplaats, food centre en een theatron vallen binnen de eerste opzet.

Bezoekersaantallen zouden ongeveer gelijk moeten zijn aan de huidige, waarbij men zich  minder op jonge kinderen richt dan in dierenpark Wissel. Men verwacht een regionale functie te vervullen. Het theatron zou ook aan mensen van buitenaf verhuurd kunnen worden, mits de activiteiten binnen het concept van het park passen.

Het aantal werknemers van het park zal toenemen.

Investeerders hebben belangstelling, maar een bedrag van zeker 8 miljoen is nodig.

De gronden moeten nog worden aangekocht. Deze zijn grotendeels eigendom van Beheer Landbouwgronden. Een klein deel is in particulier bezit.

De start van het bouwen aan het nieuwe park zal op zijn vroegst voorjaar 2013 zijn, maar is afhankelijk van bv bestemmingsplanwijzigingen. De buurtschap Vemde lijkt minder moeite met een kleinschalig plan te hebben, maar ook de vestiging van een van der Valk hotel is van invloed. Dit laatste is van belang bij de aanleg van de ontsluitingsroute.

Om verplaatsing mogelijk te maken zal het huidige park een andere bestemming moeten krijgen. Terug geven aan de natuur is financieel niet haalbaar. Het Eshuis en de boerderij worden individueel verkocht. De grond wordt verkocht aan een projectontwikkelaar als gemeente en provincie instemmen met woningbouw (7 villa’s). Zowel provincie als gemeente lijken hier achter te staan. Vanuit de provincie wordt er geen subsidie verstrekt. Technische mobiliteit en voeding zijn momenteel speerpunten.

In elk geval moet Zodiac Zoos aan het eind van 2011 definitief aangeven of ze willen verhuizen uit Wissel of niet.

Herstel van de beek wordt in het midden gelaten. Werk voor de projectontwikkelaar? Afwachten wat ook gemeente en waterschap hierover zeggen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *