Update Verkeersplan Wissel (Mobiliteitsplan)

(Zie ook de berichten van 8 februari 2021 en 11 maart 2021 op deze site)

Als reactie op de oproep van het bestuur aan de leden zich te melden voor de Klankbordgroep hebben zich 6 leden van Wissels Belang gemeld. Op 2 maart jl heeft deze werkgroep de eerste (digitale) bijeenkomt gehad.

In dat overleg werden de meningen gepeild over hetgeen op verkeersveiligheid gebied verbeterd kan worden. Vervolgens is op 9 maart jl de eerste Klankbordgroep bijeengeweest. In deze laatste groep zaten, naast 2 leden van Wissels Belang, ook een vertegenwoordiging van landgoed Tongeren, de Vossenberg, Heidebad en enkele bewoners van Wissel, niet zijnde lid van Wissels Belang.  De Klankbordgroep helpt de gemeente met probleemverkenning en analyse van verkeer en verkeersveiligheid in Wissel.

Enkele discussiepunten uit de klankbordgroep:

 • Het hoge aantal verkeersbewegingen in Wissel (motorvoertuigen, fietsers, scooters, landbouwvoertuigen, wandelaars etc.)
 • De diversiteit van de verkeersdeelnemers, die is groot en levert gevaar op
 • De grote verschillen in snelheden
 • De diepe gaten in de zandpaden, caravans die met erg veel moeite hun plek halen
 • Het sluipverkeer dat gebruik maakt van de zandpaden
 • Parkeerplaatsen in Epe die dreigen over te lopen (gevaarlijk parkeren)

N.B.: binnenkort zullen er op enkele plekken in Wissel verkeersmetingen worden gedaan.

Op 23 maart a.s. is er een digitale bijeenkomst (bewonersavond) van de gemeente waarin de “Probleemverkenning en Analyse” wordt gepresenteerd en is er een aanvullende inventarisatie van knelpunten en wensen.   Aan deze bijeenkomst kunnen alle geïnteresseerde bewoners van Wissel meedoen.

Wel op tijd melden op het emailadres: gemeente@epe.nl  o.v.v. zaaknummer 245534. (Zie de in Wissel verspreide brief van 25 februari 2021 van de gemeente Epe).

De komende agenda voor werkgroep van Wissels belang:

 1. Op 16 maart a.s. is het volgend overleg van de werkgroep
 2. Ná de bewonersavond van 23 maart komt is een 2e Klankbordgroep bijeenkomst in de planning.
 3. Vervolgens wordt er een 2e bewonersavond georganiseerd met de presentatie van een maatregelenpakket.
 4. Daarna is er een 3e Klankbordgroep bijeenkomst voor bespreking van een concept-rapport
 5. Het college van B&W van de gemeente stelt t.z.t. het rapport vast