Verslag gesprek over dierenpark

Verslag gesprek dierenpark 21 november 2011

Aanwezig: Bernou Wagenaar ( adjunct directeur Zodiac Zoos), Eveline Drevijn en Michael de Goey ( Wissels Belang)

Onderwerp: verplaatsing dierenpark Wissel

Mevr. Wagenaar geeft uitleg over de procedure: de gemeente reageert traag, maar misschien is dat uiteindelijk niet nadelig geweest, aangezien de inzichten inmiddels veranderd zijn. Oorspronkelijk was het de bedoeling een park te realiseren, waar op een oppervlakte van18 ha, een relatief beperkt aantal diersoorten op ruime terreinen zou worden gehuisvest. Een tweetal slechte zomer heeft de noodzaak van overdekte ruimtes echter benadrukt.

Lees verder “Verslag gesprek over dierenpark”