Jaarverslag Wissels Belang 2016

Jaarvergadering van Wissels Belang op 20 april 2016 in de “Vossenberg”

De vergadering werd goed bezocht en we werden heel hartelijk ontvangen met koffie en gebak door de eigenaren van de “Vossenberg”. Hiervoor onze hartelijke dank! De  notulen en de jaarverslagen werden goedgekeurd.

Snel internet in Wissel

Na een lange periode van onderhandelen met Ziggo is het uiteindelijk gelukt om Ziggo zo ver te krijgen om een netwerk aan te gaan leggen in een deel van Wissel. Uitgangspunt van Wissels Belang was daarbij om zoveel mogelijk mensen aangesloten te krijgen en de aansluitkosten beperkt te houden.

Als eerste stap is er in januari 2016 een informatie bijeenkomst georganiseerd in De Vossenberg, waarbij Ziggo uitgelegd heeft wat de volgende stappen zouden zijn in het traject. Om het traject te kunnen laten slagen was het van belang om voldoende inschrijvingen te krijgen. Er werden veel vragen gesteld tijdens de info avond, onder andere over het aan te sluiten gebied. Vanwege de kosten leek Ziggo niet bereid om het gebied uit te breiden terwijl hier wel vraag naar is. Na wederom onderhandelen zijn er alsnog een paar kleine uitbreidingen geweest van het gebied. De mensen die verder nog buiten het gebied vielen moesten helaas worden teleurgesteld.

Na een inschrijfperiode is het uiteindelijk gelukt om in juni voldoende inschrijvingen binnen te halen. Dit was nooit gelukt zonder de bijna eindeloze inzet van een aantal vrijwilligers. De eerste graafwerkzaamheden zijn gestart na de bouwvak en vanaf november zijn de eerste huishoudens aangesloten op het netwerk van Ziggo. Om het aansluitproces wat soepeler te laten verlopen hebben we de hulp gekregen van een onafhankelijke reseller, Mark van Dooren.

Inmiddels is het project al weer een tijdje geleden afgerond en is iedereen die zich had ingeschreven en binnen het gebied viel, aangesloten. Mochten er mensen zijn binnen het gebied die alsnog aangesloten willen worden, dan is dit mogelijk door contact op te nemen met Ziggo. Uit een aantal reacties hebben wij begrepen dat dit geen eenvoudig proces is.

Voor de mensen die buiten het gebied vallen en ook sneller internet willen is er mogelijk volgend jaar een alternatief beschikbaar. Er zijn plannen om het gehele buitengebied van de Veluwe te gaan voorzien van glasvezel. De planning is om voor het deelgebied waarin Epe zich bevindt de vraagbundeling te starten in Q2 van 2018. Meer info zal tegen die tijd te vinden zijn op de website www.glasvezelbuitenaf.nl.

Dierenpark Wissel

Na het uitspreken van het faillissement in januari 2015 is het in 2016 heel stil geweest rond dierentuin Wissel. in de zomer van 2016 kreeg Wissels Belang een vraag van Libema of de aanwonenden aan de Achterste Molenweg en de Woesterbergweg interesse zouden hebben om een deel van de dierentuin te kopen. Er was geen enkele belangstelling, mede vanwege de onvoldoende voorlichting omtrent het schoonmaken van de Tongerense beek die door de dierentuin loopt. In het voorjaar met de eerste vakantie periode, namen de vernielingen op de dierentuin weer toe. Helaas heeft het geen prioriteit bij de politie, als het mogelijk is komt men wel kijken. Een groep bewoners van de Oranjeborg geeft onder leiding van een vroegere werknemer van de dierentuin, regelmatig onderhoud aan de planten en bomen. Libema doet niets meer aan reparatie of groter onderhoud. De boerderij de Achterste Molen en het Eshuis zijn eind 2016 verkocht en inmiddels bewoond. Er zijn meerdere kandidaten geweest die wel interesse hadden in gedeelten van de dierentuin of het geheel, maar iedereen haakte af i.v.m. de prijs of de al eerder aangegeven verontreiniging van de beek.

Bestemmingsplanontwikkelingen c.q. actualiteiten

Landgoederen Waayenberg – De Pirk – Paalbeek
Midgetgolf
Recreatiewoningen

De laatste stand van zaken met betrekking tot deze onderwerpen zal uitvoerig besproken worden tijdens de algemene ledenvergadering van 15 november 2017 en opgenomen worden in de notulen.

 

Epe, 6 november 2017
Wissels Belang

CIF start op de Veluwe in Nunspeet en Ermelo

Voor de mensen die niet in aanmerking zijn gekomen voor een aansluiting bij Ziggo, lijkt het er op dat er over een jaar of 2 een alternatief voorhanden is.


Bron: Telecompaper


CIF start zijn glasvezelcampagne in de regio Veluwe in de gemeenten Nunspeet en Ermelo. In een groot deel van het buitengebied van deze twee gemeenten zal in september gestart worden met het vraagbundelingsproces. Als de helft van de adressen in het buitengebied zich tijdens de campagne aanmeldt, start het Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF) in januari 2018 met de bouw van het glasvezelnetwerk.

Naast een abonnement bij een serviceprovider, betalen bewoners voor een glasvezelaansluiting maandelijks een vergoeding van 12,50 euro. Het is ook mogelijk om deze ‘vastrechtvergoeding’ voor 1.600 euro eenmalig af te kopen. Bewoners en bedrijven kunnen kiezen uit de diensten van Solcon, Caiway, Fiber, CBizz en WeServe. Het aanbod geldt, op een enkele extreme uitzondering na, voor alle adressen in het buitengebied zonder coaxaansluiting.

CIF heeft de ambitie om het buitengebied van de gemeenten op de Veluwe van glasvezel te voorzien. Hiervoor zijn vorig jaar convenanten gesloten tussen CIF en gemeenten op de Noord-Veluwe (Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde) en uit de Stedendriehoek (Apeldoorn, Epe, Voorst en Brummen). De verwachting is dat alle 40.000 adressen in deze elf gemeenten eind 2019 toegang hebben tot het glasvezelnetwerk.

Activatie Ziggo aansluiting

Van VIB hebben wij een update ontvangen over de werkzaamheden die uitgevoerd worden met betrekking tot Ziggo. De verwachting is dat in week 49 alles is opgeleverd. Het laatste deel dat nog aangesloten moet worden is fase 2A+2B en daarna fase 1A+1B.

planning-14-10-16

De volgende stap in het proces is nu het activeren van de aansluiting. We hebben hierover regelmatig vragen gesteld aan Ziggo, maar helaas is de communicatie met Ziggo niet optimaal.

Om het activatieproces soepel te laten verlopen hebben wij daarom contact gehad met een onafhankelijke officiële reseller van Ziggo die dit proces voor ons wil coördineren. Die reseller is Mark van Dooren van BestXS. Mark heeft gewerkt voor VIB en heeft veel contacten bij Ziggo. Bovendien heeft hij als reseller rechtstreeks toegang tot de systemen van Ziggo om de aansluiting te activeren. Wij hebben veel meer vertrouwen in een voorspoedig verloop als Mark dit voor ons regelt dan dat we dit verder aan Ziggo overlaten. Voor u als gebruiker zijn hieraan geen extra kosten verbonden.

Hoe gaat het nu verder?

 1. Op het moment dat u een kastje (AOP) in huis heeft of krijgt, kunt u zich inschrijven via Mark van Dooren van BestXS via het activatieformulier. Is er iets niet duidelijk, of heeft u behoefte aan een verdere persoonlijke uitleg? Neem dan contact op met Mark.
 2. U kunt kiezen uit 1 van de pakketten zoals die ook op de website van Ziggo staan vermeld www.ziggo.nl
 3. Mark zorgt voor de administratieve afhandeling van de aanvraag bij Ziggo
 4. U krijgt vervolgens een bevestiging van de aanvraag thuisgestuurd van Ziggo en daarna een doe-het-zelf installatie pakket
 5. Met dat pakket kunt u zelf uw aansluiting in gebruik nemen
 6. Lukt het u niet om alles zelf aan te sluiten dan kunt u contact op nemen met Ziggo, zij sturen dan een installatiemonteur
 7. Wilt u in huis een netwerk aan laten leggen of ander meerwerk uit laten voeren dan kunt u dat aanvragen bij Mark van Dooren, hij zorgt dan dat u van VIB netwerken of van een andere partij een vrijblijvend aanbod krijgt
 8. Voor vragen kunt u terecht bij Mark via telefoonnummer 0570 234 321 of per email wissel@bestXs.nl Eventueel kunt u ook een mailtje sturen naar info@wisselsbelang.nl voor overige vragen

Als alles volgens plan verloopt dan verwachten wij dat de eerste bewoners vanaf week 49 gebruik kunnen maken van een internetabonnement bij Ziggo en kan iedereen voor het eind van dit jaar aangesloten zijn.

Veel plezier met u nieuwe supersnelle internetaansluiting!

WAARSCHUWING, valse emails van Ziggo in omloop!

Misschien was het al opgevallen dat er de laatste tijd nogal wat valse emailtjes verstuurd worden uit naam van Ziggo. Om problemen te voorkomen willen we iedereen toch nog even waarschuwen. Reageer niet op deze emailtjes en betaal vooral geen rekening.

Hoe herkent u deze emails? Voorbeelden en informatie hierover staat op de website van Ziggo.

www.ziggo.nl/klantenservice/internet/veiligheid/phishing/voorbeelden

Op woensdag is er een emailtje verstuurd door info@wisselsbelang.nl met als onderwerp “Activatie van uw Ziggo aansluiting”. Daar kunt u dus wel op reageren.

Verder kunt u voor updates ook altijd even op de website van Wissels Belang kijken.

Update Ziggo

Het gaat door!
Iedereen die ingeschreven staat voor een breedbandaansluiting van Ziggo heeft inmiddels bericht ontvangen dat het project doorgaat! Bewoners die wel ingeschreven staan, maar niet aangesloten kunnen worden hebben als het goed is ook bericht gehad. Mocht u geen bericht hebben ontvangen, of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Wissels Belang door een emailtje te sturen naar info@wisselsbelang.nl.

Bericht van Ziggo
De vergunningsaanvraag ligt ter beoordeling bij de gemeente, de verwachting is dat de goedkeuring in week 29 ontvangen wordt.
Op basis van contacten met de gemeente gaan we er ook vanuit dat die goedkeuring er gewoon komt.

Planning schouwwerkzaamheden
Op maandag 4 juli start onze aannemer VIB-netwerken met de schouwwerkzaamheden in Wissel, dit traject neemt ongeveer 6 weken in beslag.
De schouwwerkzaamheden houden in dat een medewerker van VIB-netwerken samen met u bepaalt waar de aansluiting in uw woning gerealiseerd moet worden.
U moet dus thuis zijn voor dit bezoek, deze schouw kost ongeveer een half uur van uw tijd.
Indien u niet thuis bent wanneer de medewerker langskomt, dan is dat geen probleem. Er wordt een briefje in uw brievenbus gedaan waarop de contactgegevens van VIB-netwerken staan, zodat u zelf een afspraak kunt maken voor de schouw op een tijdstip dat u het beste uitkomt.
De schouwwerkzaamheden moeten uitgevoerd worden zodat u straks kunt genieten van alles dat Ziggo biedt, maar u ontvangt nog aanvullende informatie met betrekking tot mogelijke abonnementen.

Planning civiele werkzaamheden
Het doel is op maandag 18 juli te starten met de civiele werkzaamheden, de graafwerkzaamheden. Dit graven gebeurt tot aan de gevel.
Bij het afmonteren van de aansluitingen, zal een medewerker van VIB-netwerken weer langskomen aan de deur, indien u niet thuis bent, wordt er wederom een briefje in de brievenbus gedaan.
De civiele werkzaamheden worden over een periode van ongeveer 25 weken uitgevoerd, de verwachting is dat de aansluitingen in december gereed zijn.

Overige mededelingen
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, de aansluiting e.d, dan kunt u een e-mail sturen naar: wissel@vib-netwerken.nl.

Charisa Vrij en de projectleider van VIB-netwerken organiseren binnenkort een inloop dag waarbij u met uw vragen bij hen terecht kunt.
Dit zal waarschijnlijk weer plaatsvinden in de Vossenberg.

Van maandag 1 augustus t/m zondag 21 augustus zullen er geen werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd in verband met de bouwvak.

Info avond Ziggo

Vorige week donderdag heeft  de informatiebijeenkomst over de aanleg van Ziggo-netwerk in Wissel plaatsgevonden. De opkomst was zeer goed met ruim 150 aanwezigen. Het is duidelijk dat er belangstelling genoeg is voor onze actie! Op dit moment is het zo dat we nog steeds niet genoeg inschrijvingen binnen hebben en dat er nog een aantal nodig zijn om het project door te laten gaan. Inschrijven kan tot 11 februari en elke inschrijving extra is heel belangrijk.

Foto collage.pdf

Dekkingsgebied

We zijn ons ervan bewust dat er mensen net buiten het dekkingsgebied ook geïnteresseerd zijn. Bijgevoegde kaart toont het dekkingsgebied van dit project. Iedereen die net buiten het gebied woont, maar ook graag een eigen aansluiting wil hebben, verzoeken we om zich ook aan te melden. Ziggo gaat dan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om die aansluitingen ook te realiseren.

Planning

Tijdens de avond heeft Ziggo een voorlopige planning afgegeven. Daarop is te zien dat we al in oktober kunnen beschikken over een aansluiting bij Ziggo.

planning

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage van € 295,- kan in 4 of 6 termijnen betaald kan worden. Deze kosten worden op uw maandfactuur samen met de kosten van uw abonnement gefactureerd.

Inschrijven

Inschrijven kan tot en met 11 februari bij Wissels Belang middels dit inschrijfformulier. Eenmaal ingeschreven ontvangt u regelmatig een update van Ziggo en Wissels Belang.

Als u zich nu inschrijft dan zou u in oktober al een Ziggo aansluiting kunnen hebben! Heeft u vragen en wilt u deze eerst beantwoord zien, laat ons dat dan weten, we beantwoorden deze graag. Een aantal vragen die gesteld zijn (en de antwoorden daarop), staan ook in de lijst met vragen en antwoorden.

Info avond breedband internet Ziggo

Op donderdag 14 januari organiseren we samen met Ziggo een informatiebijeenkomst over breedband internet in Wissel. In de Uitnodiging bijeenkomst Ziggo (die als het goed is een dezer dagen ook bij u in de bus ligt) vindt u alle details.

Voor als u al ingeschreven bent.

Omdat er nog niet genoeg inschrijvingen zijn om het project door te laten gaan, is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen alsnog meedoen. Nodig uw buren uit als ze nog niet staan ingeschreven. Als er niet genoeg inschrijvingen zijn gaat het hele project niet door!

Nog niet ingeschreven?

Wij leggen u graag uit wat de voordelen zijn en dat u zeer waarschijnlijk goedkoper uit bent dan nu. Verder is er gelegenheid om al uw vragen te beantwoorden.

Met plezier bieden wij u een kopje koffie aan en een gebakje. Om er voor te zorgen dat er voldoende is voor iedereen, stellen wij het op prijs dat u zich even aanmeldt en doorgeeft met hoeveel personen u denkt aanwezig te zijn. Dat aanmelden kan eenvoudig door op dit emailtje te reageren.

Wilt u er zeker van zijn dat uw vraag beantwoord wordt? Stel de vraag dan van tevoren per email. Wij zorgen er voor dat uw vraag wordt beantwoord.

Graag tot ziens op donderdag, 14 januari!

Update breedband internet

Goed nieuws!
We zijn een stap dichterbij snel internet en TV in HD-kwaliteit in Wissel. Ziggo heeft besloten om het laagste aansluittarief in heel Wissel te gaan hanteren. Dat betekent dat de eigen bijdrage voor alle 3 gebieden slechts € 295,- wordt! Uiteraard ook voor de mensen die reeds ingeschreven hebben!
Hiermee is eigenlijk het grote struikelblok om 80% deelname te halen, weggenomen. In gebied 2 en 3 (bijdrage resp. € 495,- en € 995,-) waren er veel mensen die dat toch iets te veel vonden. Daarnaast is het inschrijvingspercentage dat noodzakelijk is om tot aanleg over te gaan, verlaagd naar 77%.

Save the date!
Donderdag 14 januari vanaf 19.30 uur Ziggo info-avond in de Vossenberg. Verdere  informatie volgt nog. Ziggo informeert uitvoerig over de mogelijkheden die zij biedt en de verdere gang van zaken. Komt allen!
Bent u nog niet ingeschreven maar wilt u nu wel meedoen?
Vul dan deze kaart in en lever in bij
Wissels Belang, Achterste Molenweg 1 in Epe.

Breedband Internet in Wissel

Breedband Internet in Wissel

Eindelijk is er voor Wissel een unieke kans om aangesloten te worden op breedband internet! En zelfs dit aansluiten kan snel gerealiseerd worden, 2016 en dan zo spoedig mogelijk!

Door de ligging in het buitengebied is er niet of nauwelijks een provider te vinden die het interessant vindt om te investeren in dit gebied. Daarentegen zegt de lokale overheid dat het erg belangrijk is dat de buitengebieden aangesloten moeten worden, maar concrete uitvoering daarvan is op korte termijn (lees binnen twee a drie jaar) niet te verwachten. Europese regelgeving maakt het op dit moment onmogelijk om subsidie te verlenen voor dit soort projecten. Kortom, erg lastig om iets te realiseren.

Bovendien kosten gezamenlijke particuliere initiatieven veel tijd en veel geld per aansluiting. U kent wellicht de voorbeelden van bijvoorbeeld Enschede/Lonneker en Putten, waar glasvezel is aangelegd via het riool. Duurt minimaal vier jaar en de bijdrage in de kosten waren in Putten minimaal € 2.000,- per aansluiting (totale kosten waren ca. € 3.500,-). Voorbeelden van het oprichten van een (particuliere) coöperatie ten behoeve van aanleg zijn er ook. Dit is echter een lang en duur traject (kosten van € 3.500,- per aansluiting zijn geen uitzondering).

Van alle providers in Nederland is Ziggo de enige partij die het voornemen heeft om de aansluiting van het buitengebied Wissel als een pilotproject op te pakken. Dat betekent dat er nu een concreet en interessant voorstel op tafel ligt, dat alleen doorgang vindt als er voldoende deelname is.

De kosten van het aanleggen van een breedbandverbinding in een gebied waar de huizen ver uit elkaar staan, zijn hoog.
In een buitengebied als Wissel zijn er clusters van huizen die dicht bij elkaar staan en er zijn clusters waar de huizen verder van elkaar staan. Er is een verschil in aansluitkosten dat voor het belangrijkste deel wordt veroorzaakt door de lengte van de noodzakelijke graafwerkzaamheden. Om die kosten zo eerlijk mogelijk toe te delen, zijn er verschillen in de eenmalige bijdrage aan de aansluitkosten per gebied. Op de afbeelding hieronder ziet u welke drie gebieden er in eerste instantie aangesloten kunnen worden en u ziet welke percelen binnen die drie gebieden vallen.

image-wisselsbelang-snel-internet-plattegrond
De eenmalige bijdrage per huishouden in de kosten voor aanleg bedragen:

 • Gebied 1: € 295,-
 • Gebied 2: € 495,-
 • Gebied 3: € 995,-

Voor zover ons bekend is er in Nederland geen voorbeeld waar de aansluitbijdragen in een vergelijkbaar project zo laag zijn.

Er is een allesbepalende factor die de realisatie daadwerkelijk mogelijk maakt. Er moet namelijk een deelname zijn van 80% van het aantal woningen in elk gebied, met een abonnement op een zgn. Alles-in-1 pakket met internet en televisie. En dat lijkt veel. Maar, anno 2015 wordt door steeds meer mensen de noodzaak van breedband internet ingezien en dat geldt in versterkte mate voor de toekomst.

Denk aan:

 • De communicatie met de overheid.
 • Steeds meer thuiswerken.
 • Huiswerk online maken.
 • De mogelijkheid van cameratoezicht voor beveiliging via internet.
 • Het langer thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld er kan cameratoezicht gerealiseerd worden voor mensen die meer zorg nodig hebben.
 • De waarde van uw woning. Van uit de makelaardij is al aangetoond dat er gevallen zijn van waardeverminderingen van huizen die geen breedband internet hebben. Voelt u zelf wellicht (nog) niet de noodzaak van breedband internet, de waarde van uw onroerend goed zal het alleen maar ten goede komen.
 • Interactieve tv, multimediatoepassingen, Netflix, films huren enz.

Vlotte realisatie van een breedband aansluiting.
Zoals aangegeven, we móeten dan wel die 80 % deelnemers halen. Daarom vragen wij u nadrukkelijk om in te schrijven. Dat kan middels dit inschrijfformulier. Het uitgeprinte exemplaar, ingevuld en ondertekend, kunt u inleveren op Wisselseweg 78.

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Zijn er niet voldoende inschrijvingen, dan gaat het gehele project niet door en hebben wij de komende jaren geen alternatief, dat is zeker. Dus doe mee en schrijf nu in. Doe dat voor 10 oktober, want dan sluit de inschrijving en wordt de balans opgemaakt.

Technische en overige informatie:
De snelheid die mogelijk is op de breedbandverbinding die wij krijgen loopt op tot 200Mb/s download en 20Mb/s upload. Daarnaast is er beschikking over 100+ tv zenders, waarvan 38 in HD kwaliteit. Een tv-programma op een later tijdstip terugkijken, opnemen of stilzetten behoort ook tot de mogelijkheden.

Kijk ook op www.ziggo.nl. Daar vindt u alle informatie over de beschikbare pakketten. Bij iedere inschrijving wordt een afname van een “Alles-in-1” internet+tv pakket verlangd. Dat kost vanaf € 45,-/maand. Uw huidige internet en tv-abonnement heeft u dan uiteraard niet meer nodig. U kunt eventueel ook kiezen voor een Alles-in-1 pakket waar ook telefoon bij zit.

Na de inschrijvingen te hebben ontvangen volgt een info-avond, waarbij Ziggo al uw vragen zal beantwoorden en waar de daadwerkelijk inschrijving zal plaatsvinden. Op dat moment wordt de definitieve inventarisatie van het aantal deelnemers gemaakt. Over de datum, locatie en het tijdstip informeren wij u zsm.

Wat gebeurt er met de percelen die buiten de drie gebieden vallen?
Ziggo wil eerst dit project zien slagen. Daarna overweegt Ziggo als aanvullende projecten verdere uitbreiding.

Dit is een bericht van Wissels Belang. U bent nog geen lid van Wissel Belang? De kosten bedragen slechts € 10,- per jaar per huishouden. Kijk ook hiervoor op onze website. De informatie in dit bericht is op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. Echter, druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Verder kunnen er op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie van dit bericht. Ziggo houdt zich tevens het recht voor om zonder opgave van redenen beslissingen te nemen ten aanzien van de uitvoering en totstandkoming van dit project.

Breedband internet in Wissel

Het ziet er naar uit dat een groot deel van Wissel op snel internet aangesloten kan worden. Er ligt een voorstel van Ziggo, waarin Wissel in drie gedeeltes met verschillende aansluitkosten verdeeld wordt. We proberen zoveel mogelijk huishoudens aangesloten te krijgen, maar de kosten lopen op naar mate de afstanden toenemen. Noodzakelijk voor de aanleg is wel een grote deelname.
Over ongeveer twee weken zullen wij u op de hoogte brengen van het concrete voorstel.
Jammer natuurlijk dat we het niet zonder aansluitkosten kunnen stellen, maar als we een vergelijking met andere buitengebieden maken, zoals bv Putten en de Achterhoek, dan liggen onze kosten aanzienlijk beneden wat daar betaald wordt/moet worden (nl € 2000,- per huishouden); bovendien nam het hele proces daar 4 jaar in beslag, terwijl Ziggo de aansluiting in de eerste helft van 2016 kan realiseren.
Al met al een unieke kans om eindelijk over een normale internetsnelheid en storingsvrije tv te kunnen beschikken. Niet alleen voor ons, maar ook voor Ziggo is dit een uitzonderlijk project.

Houd dus onze website in de gaten! We zullen u ook middels een huis aan huis mailing op de hoogte brengen.