Evaluatieverslag en nazorgplan vervuiling Achterste Molenweg

Bron “Bekendmaking Provincie Gelderland

Op 08 november 2013 is door Provincie Gelderland, Team UW/PMCB een evaluatieverslag en nazorgplan van de sanering op grond van de Wet bodembescherming ingediend. Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij van plan zijn een besluit te nemen over het evaluatieverslag en nazorgplan van de bodemverontreiniging gelegen aan Achterste Molenweg 19 te Wissel.

De stukken zijn hier te bekijken: Verslagen bodemvervuiling Achterste Molenweg

Meer informatie is ook te vinden op deze kaart