Centrumweg Wissel niet verhard

Bron: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10018789/Centrumweg-Wissel-niet-verhard.ece

WISSEL – De Centrumweg in Wissel wordt niet verhard. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe heeft daartoe besloten, nu is gebleken dat een ruime meerderheid van de betrokkenen tegen verharding is. Eind september maakte wethouder Joop van Nuijs nog bekend dat het college de weg zo snel mogelijk wilde verharden. Aanleiding voor die beslissing waren klachten van bewoners. Tijdens een informatiebijeenkomt begin november bleek er echter grote verdeeldheid te bestaan in Wissel. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de wensen van omwonenden, werd een enquête uitgeschreven. Hieruit kwam naar voren dat de bewoners van de Centrumweg en Park Wissel in ruime meerderheid tegen verharding van de Centrumweg zijn. Ondanks dat tijdens de bijeenkomst duidelijk is gemaakt dat het een geval ‘nu of nooit’ was. B en w laat namelijk weten dat er dankzij een financiële meevaller dit jaar geld was voor de verharding. Een toekomstig verzoek zal naar verwachting ‘niet hoog scoren’. De bewoners wilden liever een verharding van de Veldkampsweg en het laatste deel van de Achterste Molenweg.

Door het besluit moeten nu de toplaag en waterafvoer op de Centrumweg, Achterste Molenweg en Veldkampsweg worden verbeterd. Deze onderhoudsmaatregelen worden, als het weer meewerkt, voor het einde van het jaar uitgevoerd.