Breedband Internet in Wissel

Breedband Internet in Wissel

Eindelijk is er voor Wissel een unieke kans om aangesloten te worden op breedband internet! En zelfs dit aansluiten kan snel gerealiseerd worden, 2016 en dan zo spoedig mogelijk!

Door de ligging in het buitengebied is er niet of nauwelijks een provider te vinden die het interessant vindt om te investeren in dit gebied. Daarentegen zegt de lokale overheid dat het erg belangrijk is dat de buitengebieden aangesloten moeten worden, maar concrete uitvoering daarvan is op korte termijn (lees binnen twee a drie jaar) niet te verwachten. Europese regelgeving maakt het op dit moment onmogelijk om subsidie te verlenen voor dit soort projecten. Kortom, erg lastig om iets te realiseren.

Bovendien kosten gezamenlijke particuliere initiatieven veel tijd en veel geld per aansluiting. U kent wellicht de voorbeelden van bijvoorbeeld Enschede/Lonneker en Putten, waar glasvezel is aangelegd via het riool. Duurt minimaal vier jaar en de bijdrage in de kosten waren in Putten minimaal € 2.000,- per aansluiting (totale kosten waren ca. € 3.500,-). Voorbeelden van het oprichten van een (particuliere) coöperatie ten behoeve van aanleg zijn er ook. Dit is echter een lang en duur traject (kosten van € 3.500,- per aansluiting zijn geen uitzondering).

Van alle providers in Nederland is Ziggo de enige partij die het voornemen heeft om de aansluiting van het buitengebied Wissel als een pilotproject op te pakken. Dat betekent dat er nu een concreet en interessant voorstel op tafel ligt, dat alleen doorgang vindt als er voldoende deelname is.

De kosten van het aanleggen van een breedbandverbinding in een gebied waar de huizen ver uit elkaar staan, zijn hoog.
In een buitengebied als Wissel zijn er clusters van huizen die dicht bij elkaar staan en er zijn clusters waar de huizen verder van elkaar staan. Er is een verschil in aansluitkosten dat voor het belangrijkste deel wordt veroorzaakt door de lengte van de noodzakelijke graafwerkzaamheden. Om die kosten zo eerlijk mogelijk toe te delen, zijn er verschillen in de eenmalige bijdrage aan de aansluitkosten per gebied. Op de afbeelding hieronder ziet u welke drie gebieden er in eerste instantie aangesloten kunnen worden en u ziet welke percelen binnen die drie gebieden vallen.

image-wisselsbelang-snel-internet-plattegrond
De eenmalige bijdrage per huishouden in de kosten voor aanleg bedragen:

  • Gebied 1: € 295,-
  • Gebied 2: € 495,-
  • Gebied 3: € 995,-

Voor zover ons bekend is er in Nederland geen voorbeeld waar de aansluitbijdragen in een vergelijkbaar project zo laag zijn.

Er is een allesbepalende factor die de realisatie daadwerkelijk mogelijk maakt. Er moet namelijk een deelname zijn van 80% van het aantal woningen in elk gebied, met een abonnement op een zgn. Alles-in-1 pakket met internet en televisie. En dat lijkt veel. Maar, anno 2015 wordt door steeds meer mensen de noodzaak van breedband internet ingezien en dat geldt in versterkte mate voor de toekomst.

Denk aan:

  • De communicatie met de overheid.
  • Steeds meer thuiswerken.
  • Huiswerk online maken.
  • De mogelijkheid van cameratoezicht voor beveiliging via internet.
  • Het langer thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld er kan cameratoezicht gerealiseerd worden voor mensen die meer zorg nodig hebben.
  • De waarde van uw woning. Van uit de makelaardij is al aangetoond dat er gevallen zijn van waardeverminderingen van huizen die geen breedband internet hebben. Voelt u zelf wellicht (nog) niet de noodzaak van breedband internet, de waarde van uw onroerend goed zal het alleen maar ten goede komen.
  • Interactieve tv, multimediatoepassingen, Netflix, films huren enz.

Vlotte realisatie van een breedband aansluiting.
Zoals aangegeven, we móeten dan wel die 80 % deelnemers halen. Daarom vragen wij u nadrukkelijk om in te schrijven. Dat kan middels dit inschrijfformulier. Het uitgeprinte exemplaar, ingevuld en ondertekend, kunt u inleveren op Wisselseweg 78.

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Zijn er niet voldoende inschrijvingen, dan gaat het gehele project niet door en hebben wij de komende jaren geen alternatief, dat is zeker. Dus doe mee en schrijf nu in. Doe dat voor 10 oktober, want dan sluit de inschrijving en wordt de balans opgemaakt.

Technische en overige informatie:
De snelheid die mogelijk is op de breedbandverbinding die wij krijgen loopt op tot 200Mb/s download en 20Mb/s upload. Daarnaast is er beschikking over 100+ tv zenders, waarvan 38 in HD kwaliteit. Een tv-programma op een later tijdstip terugkijken, opnemen of stilzetten behoort ook tot de mogelijkheden.

Kijk ook op www.ziggo.nl. Daar vindt u alle informatie over de beschikbare pakketten. Bij iedere inschrijving wordt een afname van een “Alles-in-1” internet+tv pakket verlangd. Dat kost vanaf € 45,-/maand. Uw huidige internet en tv-abonnement heeft u dan uiteraard niet meer nodig. U kunt eventueel ook kiezen voor een Alles-in-1 pakket waar ook telefoon bij zit.

Na de inschrijvingen te hebben ontvangen volgt een info-avond, waarbij Ziggo al uw vragen zal beantwoorden en waar de daadwerkelijk inschrijving zal plaatsvinden. Op dat moment wordt de definitieve inventarisatie van het aantal deelnemers gemaakt. Over de datum, locatie en het tijdstip informeren wij u zsm.

Wat gebeurt er met de percelen die buiten de drie gebieden vallen?
Ziggo wil eerst dit project zien slagen. Daarna overweegt Ziggo als aanvullende projecten verdere uitbreiding.

Dit is een bericht van Wissels Belang. U bent nog geen lid van Wissel Belang? De kosten bedragen slechts € 10,- per jaar per huishouden. Kijk ook hiervoor op onze website. De informatie in dit bericht is op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. Echter, druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Verder kunnen er op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie van dit bericht. Ziggo houdt zich tevens het recht voor om zonder opgave van redenen beslissingen te nemen ten aanzien van de uitvoering en totstandkoming van dit project.