Glasvezel in Wissel

Afgelopen week hebben bewoners aan de Wisselseweg/Molenweg een brief ontvangen van VIB netwerken, dat er in opdracht van UPC een kabel gelegd gaat worden naar vakantiepark De Schaapskooi. Wissels Belang heeft hierop direct contact opgenomen om te vragen of er ook mogelijkheden zijn om de omliggende omwonenden/bedrijven aan te sluiten op dit netwerk en zo te voorzien van snel internet. UPC heeft aangegeven, dat er mogelijkheden zijn bij voldoende belangstelling, vanaf c.a. 50 huishoudens. Wissels Belang is daarom bezig om de gegevens te verzamelen van belangstellenden om die aan UPC te overhandigen. Heeft u belangstelling en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, vul dan het formulier hieronder in.

Ja, ik heb ook belangstelling voor een snelle internetverbinding!

De inschrijving hiervoor is inmiddels gesloten. Kijk hier voor de laatste updates.

Molenweg Wissel wordt veiliger

Bron: De Stentor http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10371917/Molenweg-Wissel-wordt-veiliger.ece

WISSEL – De Molenweg in Wissel wordt verkeersveiliger. Met dit doel voor ogen hebben burgemeester en wethouders van Epe besloten om een parkeerverbod in te stellen voor het gedeelte van de Molenweg tussen de Centrumweg en de Ericaweg. De afgelopen jaren zijn er verschillende klachten gekomen over auto’s die langs dit weggedeelte stonden geparkeerd. Het betreft recreanten van het bospark De Schaapskooi. Het is namelijk voor hen verboden hun voertuig op het bospark zelf te parkeren. Ze kunnen hun auto kwijt op een ruime parkeerplaats langs de Centrumweg, ter hoogte van de hoofdingang van het bospark.

Verschillende recreanten vinden kennelijk de loopafstand tot deze parkeerplaats te ver – deze bedraagt ongeveer honderdvijftig meter – en parkeren hun auto langs de Molenweg. Dit levert hinder op voor het doorgaande verkeer op de Molenweg, maar ook voor overige recreanten van De Schaapskooi.

De geparkeerde auto’s ontnemen het zicht vanaf het zuidelijk deel van het bospark op het kruisend verkeer.

Het parkeerverbod dat B en W willen instellen geldt voor beide zijden van het desbetreffende deel van de Molenweg.

Het besluit is genomen in overleg met omwonenden en de verkeerscoördinator van de politie Noord- en Oost-Gelderland. Bospark De Schaapskooi en conferentiehotel Villa Heidebad zijn schriftelijk op de hoogte gesteld.

Waarschijnlijk treedt het tweezijdig parkeerverbod, dat door middel van borden wordt aangegeven, in maart in werking. Insprekers hebben nog een aantal weken de tijd om te reageren.

Of het tweezijdig parkeerverbod de problemen helemaal oplost is de vraag. B en W geven in een toelichting op hun besluit zelf al aan dat de mogelijkheid bestaat dat enkele recreanten hun auto na invoering van het tweezijdig parkeerverbod langs het gedeelte van de Centrumweg ten noorden van de Molenweg kunnen parkeren. Dit levert weliswaar weinig hinder op voor het verkeer op de Molenweg, maar kan wel tot enige hinder leiden voor het verkeer van en naar de hoofdingang van De Schaapskooi. B en W hierover: “Uiteindelijk kan dit leiden tot een verzoek tot een verdere uitbreiding van het parkeerverbod.”

‘We zitten niet te wachten op nog meer horeca’

Bron De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/veluwenoord/3129729/-We-zitten-niet-te-wachten-op-nog-meer-horeca.ece

WISSEL – Omwonenden van het Veluws Eethuis in Wissel maken zich zorgen over de ontwikkelingen bij het eethuis met midgetgolfbaan. Begin dit jaar maakten zij ook bezwaar tegen de rooktent. Volgens de buurtbewoners is de tent gewoonweg een manier om uit te breiden.

Ze zijn bang voor een tweede ‘ Stern’, het restaurant dat de eigenaar van het Veluws Eethuis, Bertus Stijf, eerder aan de Hoofdstraat in Epe runde. Stijf zegt dat hij dit absoluut niet voor ogen heeft.

Ria Schoenmaker woont aan de Molenweg (aan de overkant). Zij spreekt namens andere buren en het Wissels Belang. „Wij zitten in een gebied waar al genoeg horeca en campings zijn, prima, maar we niet zitten te wachten op nog meer horeca. Er staat duidelijk in de papieren dat de midgetgolf alleen gebruikt mag worden als midgetgolf en niet als horecagelegenheid. We zitten niet op bussen te wachten die blijven draaien om de airco in de bus te laten werken of op een reeks papegaaien die de boel bij elkaar schreeuwen. Of op muziek tot in de nacht terwijl dat verboden is. Een klein hapje en lichte drankjes zijn toegestaan, maar inmiddels is er een hele uitgebreide menukaart en is de midgetgolf op de achtergrond geraakt”, aldus Schoenmaker.

Beschuldigingen gaan over en weer. Volgens Stijf worden zijn borden beklad en is zijn rooktent een keer losgeschroefd. Omwonenden kregen een scheldkanonnade en bedreigingen te verduren.

Alle partijen zijn eerder met elkaar om tafel gegaan, maar dit had niet het gewenste resultaat. Maar de gemeente gaat niet nogmaals met de omwonenden om tafel. En volgens de gemeente zijn er met Stijf ook gesprekken geweest waarin afspraken zijn gemaakt en waaraan hij zich moet houden.

Omwonenden en leden van het Wissels Belang vrezen voor een tweede Stern (zoals eerder aan de Hoofdstraat in Epe) bij het Veluws Eethuis in Wissel.