Ingezonden mededeling

Ingezonden mededeling van 1 van onze leden:

Aan alle bewoners van Wissel,

De regering heeft bepaald dat we allemaal langer thuis moeten blijven wonen.
Om dit zo prettig mogelijk te laten verlopen zou het mooi zijn als we indien nodig af en toe een beroep kunnen doen op iemand uit de buurt.
Ook is het fijn als er wat meer sociale samenhang komt in de buurt.
In verschillende wijken en buurten van Epe is hier al op ingespeeld en zijn er ontmoetingsplekken gecreëerd door particulier initiatief.

In Wissel is zo een mogelijkheid er nog niet.
Nu ligt er een voorstel om ook hier in Wissel een ontmoetingsplek te creëren.
Dit voorstel houdt in om in de wintertijd tot aan de zomertijd een keer in de week de mogelijkheid te hebben om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.
Voetbal vereniging Wissel heeft al toegezegd dat we hiervoor van de kantine gebruik mogen maken.
Vindt U dit een goed idee en zou U hier gebruik van willen maken, stuurt U dan een mailtje naar elseputmo@gmail.com.
Mocht U van dit idee horen en U hebt geen computer dan kunt U mij bellen op nummer 0578 614806.
Bij voldoende belangstelling wordt dan dit idee verwezenlijkt.

Met vriendelijke groet,

Else en Fritz Molenaar
Molenweg 7