Kennismaking met burgemeester Tom Horn.

Het bestuur heeft op 10 maart jl een kennismakingsgesprek gehad met Tom Horn. Tom is eind 2019 tot burgemeester van onze gemeente benoemd. In de loop van 2020 is hij, als onderdeel van zijn introductie in de Eper gemeenschap, een kennismakingsronde gestart bij allerlei instanties en verenigingen.  De Coronaperikelen gooide in dat traject behoorlijk wat roet in het eten.  Noodgedwongen werden de persoonlijke ontmoetingen, later dan gepland, “gedigitaliseerd” uitgevoerd

Hoe dan ook, de wederzijdse Skype introductie van de nieuwe burgemeester resulteerde in een interessante presentatie van Tom als mens en als bestuurder.  Hij gaf een duidelijk beeld over zijn rol in de politiek-ambtelijke verhoudingen. Het ontwikkelen van inwonersparticipatie heeft bij hem een prominente plek. De nieuwe Omgevingswet geeft die een ontwikkeling een belangrijke stap voorwaarts.  Vooral ook omdat o.a. gewenste cultuurverandering in dienstverlening flink in beweging komt.   Openheid, tijdigheid, transparantie, lage drempels, dat zijn begrippen die de burgemeester tot kenmerken van besluitvorming- en uitvoeringsprocessen wil laten zijn.