Veluwe smacht naar wifi

Bron: De Stentor

VELUWE-  De aantrekkingskracht van de Veluwe op toeristen en recreanten is serieus in gevaar door gebrekkige mobiele en digitale bereikbaarheid. Het uitgestrekte bos- en heidegebied is zijn eerste plaats op het gebied van verblijfsrecreatie al kwijt.

Diverse betrokkenen slaan alarm en dringen aan op maatregelen. Het kabelnet moet dieper de Veluwe bossen in voor een betere en betaalbare toegang tot het internet en er moeten meer zendmasten voor mobiel bellen komen. Mobiele apparatuur, van telefoon tot laptop en tablet, hoort bijna standaard tot de uitrusting van de recreant. Daarmee groeit het belang van goede mobiele en digitale bereikbaarheid.

Onderzoek
Agentschap Telecom (Ministerie van Economische Zaken) deed na klachten over problemen bij het bellen van alarmnummer 112 onlangs onderzoek. Dat resulteert onder meer in een kaartje van oranjegekleurde gebieden in Nederland waar je er niet op kunt vertrouwen dat mobiel bellen mogelijk is, zelfs niet met het alarmnummer dat met een zeer lage signaalsterkte al zou moeten kunnen. De driehoek Zwolle-Harderwijk-Arnhem kleurt in het rapport bijna geheel oranje.

Herman Kool van camping De Rusthoeve in Putten – omgeven door de eeuwenoude Speulder- en Sprielderbossen – kan erover meepraten. “Mobiel bellen is hier echt een drama.” Beheerder Martin Verveer van camping De Veldkamp in Wissel heeft dezelfde ervaring. “Als ik binnen zit, heb ik geen bereik. Buiten lukt het vaak wel, maar je ziet vaak mensen op het terrein lopen op zoek naar een plek met voldoende bereik.”

Hij maakte onlangs mee dat een gast hartklachten kreeg. “Toen de ambulancebroeders contact zochten met de meldkamer hadden ze zelfs geen verbinding.” Ton Jalink, eigenaar van camping De Mussenkamp in Heerde, laat hetzelfde geluid horen. “We werken met z’n allen hard aan de kwaliteit van de Veluwe. Daarbij zijn de mogelijkheden voor mobiel bellen en internet zeer belangrijk.”

Voorbij
De algemene verwachting is dat campings zonder wifi op termijn geen bestaansrecht hebben. De verbindingen en mogelijkheden zijn op veel plaatsen zó slecht, dat recreatiebedrijven met lege handen staan, al zouden ze fors willen investeren. De vraag naar wifi heeft in korte tijd een enorme vlucht genomen.

Aantallen
De Veluwe telt 550 recreatie-accommodaties met in totaal 100.215 slaapplaatsen. De grootste groep vormen de kampeerbedrijven (241 accommodaties en 62.853 slaapplaatsen). Campings waren van oudsher het belangrijkste toeristische verblijfssegment in Gelderland. Ze bezetten nu plek 3. Het aantal overnachtingen is gedaald tot 2,6 miljoen per jaar.

Zwart gat

Bron: De Stentor

door GERALD MEIJER – Ik heb het nooit begrepen, schermpjes voor de achterbankpassagiers in auto’s. Bedoeld om jengelende kids rustig te houden tijdens reizen naar de vakantiebestemming.

Ik heb liever dat mijn kinderen naar buiten kijken onderweg. Zie je nog ‘s wat. En dus zou je verwachten dat ik wifi op de camping ook drie keer niks vind. Ga lekker voetballen, een goed boek lezen, een eind wandelen. Inderdaad. Dat ook. Maar geen draadloos internet? Ik geef toe dat ik bij het opzoeken van een vakantiebestemming niet alleen naar het landschap kijk, maar ook of een goede wifi-verbinding wordt beloofd.

In Heerde, op de camping waar mijn ouders doorgaans bivakkeren, hebben ze ook draadloos internet. Daar was ik blij mee toen we er als gezin een weekje zouden verblijven. Paar keer per dag ‘even’ het nieuws checken. NOSop3, de Stentor-app, Teletekst. WhatsApp-berichten lezen. Maar toen we er eenmaal zaten, bleek de internetverbinding niet alleen heel erg draadloos, maar ook behoorlijk internetloos. Punt-punt-punt, streep-streep-streep, punt-punt-punt, dat had nog net gekund. Maar alles nieuwer dan morsecode lukte niet.

Tot zover de onthaasting als je je smartphone niet kunt gebruiken.

Het is niet de enige Veluwse camping waar de internetverbinding een drama is. In de Bermuda-driehoek tussen de A50, A1 en A28, de Veluwse triangel, is het wereldwijde web op elke camping met vakantie. De digitale lijntjes zijn er flinterdun, snelle verbindingen onbetaalbaar en daardoor onhaalbaar. Recreatieondernemers balen als een stekker. Want teleurgestelde gasten keren volgend jaar niet terug. De status van Veluwe als hét kampeerterrein van Nederland staat onder druk.

Ik ga het vast nog eens proberen, een weekje op de camping in Heerde. Eén groot digitaal zwart gat. Hopen dat ik mezelf niet verlies.

Glasvezel in Wissel

Afgelopen week hebben bewoners aan de Wisselseweg/Molenweg een brief ontvangen van VIB netwerken, dat er in opdracht van UPC een kabel gelegd gaat worden naar vakantiepark De Schaapskooi. Wissels Belang heeft hierop direct contact opgenomen om te vragen of er ook mogelijkheden zijn om de omliggende omwonenden/bedrijven aan te sluiten op dit netwerk en zo te voorzien van snel internet. UPC heeft aangegeven, dat er mogelijkheden zijn bij voldoende belangstelling, vanaf c.a. 50 huishoudens. Wissels Belang is daarom bezig om de gegevens te verzamelen van belangstellenden om die aan UPC te overhandigen. Heeft u belangstelling en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, vul dan het formulier hieronder in.

Ja, ik heb ook belangstelling voor een snelle internetverbinding!

De inschrijving hiervoor is inmiddels gesloten. Kijk hier voor de laatste updates.

Nieuwsbrief Wissels Belang

Overzicht van de huidige stand van zaken betreffende dierenpark Wissel, de Waayenberg, de midgetgolfbaan, landgoed de Pirk, verkeerscirculatieplan en glasvezelkabel.

Tijdens het periodieke overleg met  wethouder Drs. J. van Nuys op 16 mei zijn we van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gebracht.

Dierenpark Wissel.

Er lopen nog steeds onderhandelingen over verplaatsing. Aangezien een deel van het park uit de Economische Hoofdstructuur (EHS) is gehaald moeten de plannen aangepast worden. Oorspronkelijk zou het ene deel van het park bebouwd worden en het andere deel in het kader van de EHS aangekocht worden door de Provincie. Dat laatste deel zou dan teruggegeven worden aan de natuur. Nu dit niet doorgaat moet worden gekeken wat er voor in de plaats kan komen. De plannen voor een overdekte nieuwe locatie voor het dierenpark in Vemde liggen nog steeds op tafel, maar het is lastig om gelden te genereren uit de verkoop van bouwpercelen. Wethouder R. de Vries voert de onderhandelingen met het park.

De Waayenberg.

Er is een vergunning afgegeven om het asbest uit het gebouw te slopen. De huidige bewoner van de Waayenberg is gesommeerd door de eigenaar om in mei het pand te verlaten, zodat met de verwijdering van het asbest kan worden begonnen. Wanneer dit daadwerkelijk gaat gebeuren is niet duidelijk. Er moet in elk geval een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld worden en er geldt een meldingsplicht voor het tijdstip van de aanvang van het slopen. De problemen op de woningmarkt zijn niet gunstig ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwbouw. De eigenaar heeft de anterieure overeenkomst vooralsnog niet getekend, zodat de procedures voor als nog niet gestart zijn. Zodra dit proces loopt moet er ook een bankgarantie worden afgegeven voor het bedrag dat moet worden betaald voor de aanleg van nieuwe natuur. Die nieuwe natuur hoeft jammer genoeg niet uitsluitend in Wissel te worden aangelegd.

Midgetgolf.

Er is op 19 april een nieuwe vergunning afgegeven. In de zomer is de sluitingstijd 23.30 uur, in de winter 22.30 uur. Het terras moet een uur voor die tijd ontruimd zijn.

In de aanloop tot de verstrekking van de vergunning is er overleg geweest tussen Gemeente, uitbater, Wissels Belang en direct omwonenden.  Iedereen heeft zijn standpunt uiteengezet: omwonenden en Wissels Belang vonden 22.00 uur een acceptabele sluitingstijd, de heer Stijf hield vast aan 24.00 uur  (’s winters 23.00 uur). De gespreksleider, aangezocht door de Gemeente, hield de sprekers in de hand, maar kon geen overeenstemming bewerkstelligen. De enige afspraak die gemaakt is, is dat alle partijen zich zouden onthouden van “het gooien met modder”. Dit is ook de reden dat Wissels Belang niet in is gegaan op het verzoek van “de Stentor” om te reageren op de brief die we naar B en W en de Raad hebben gestuurd over de afhandeling van het gesprek. Daarnaast hebben we bezwaar aangetekend tegen de vergunning betreffende de sluitingstijden van 23.30 uur en 22.30 uur. Probleem blijft toch de geluidsoverlast die op gezette tijden veroorzaakt wordt. Op de midgetgolfbaan zelf is niets aan te merken, die ligt er keurig bij.

Landgoederen.

De ontwikkeling van landgoed “De Pirk” is in een vergevorderd stadium. Het inrichtingsplan is ter inzage gelegd.

Verkeerscirculatieplan.

De eenrichtingsverkeersborden rond “De Veldkamp” zijn voor een groot gedeelte weggehaald door onbekenden, waardoor ongewenste, soms zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Ook gaat er zwaar verkeer over het bruggetje over de beek bij de vroegere molen. Hier is de brug niet op berekend.

Ambtenaren van de Gemeente zullen hier aandacht aan besteden.

Molenweg en Wisselseweg: er zitten gaten naast de weg die vooral voor fietsers gevaarlijke situaties opleveren. Inmiddels zijn deze gaten door de gemeente opgevuld. Snelle reactie!

Glasvezelkabels.

Op 30 mei is er een voorlichting over de aanleg van glasvezelkabels. Zoals het er nu uitziet, maken wij in Wissel geen kans op een glasvezelnet, omdat het te kostbaar wordt. Desondanks zullen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Er zijn echter nogal wat aansluitingen nodig om het rendabel te maken. Zie ook dit bericht.

Het bestuur van Wissels Belang

Glasvezel in Wissel?

De laatste tijd verschijnen er berichten in de krant over de aanleg van glasvezel in Epe.

Het bedrijf Reggefiber onderzoekt of er voldoende belangstelling is voor dit snelle netwerk. Als meer dan dertig procent van de huishoudens een glasvezelabonnement neemt bij één van de deelnemende serviceproviders, zal met de aanleg worden begonnen. Reggefiber houdt 16 september aan als peildatum. In eerste instantie gaat het om de vier dorpskernen Epe, Vaassen, Emst en Oene.

Tijdens een informatiebijeenkomst van Reggefiber vorige week in de Middenstip heeft Wissels Belang vragen gesteld over de mogelijkheden om ook Wissel mee te nemen in de belangstellingsmeting. Het antwoord van woordvoerder dhr. Holtrigter hierop was vrij resoluut. Het buitengebied wordt niet aangesloten. Ook niet bij een grote belangstelling. De investering is simpelweg te groot vanwege de afstanden. Het aanleggen van glasvezelkabel kost minimaal 30 euro per meter. Op de vraag waarom Oene en Emst wel zijn meegenomen in de meting werd geantwoord dat binnen deze kernen een locatie aanwezig is voor het opstellen van de apparatuur (telefooncentrale). De dichtsbijzijnde locatie voor Wissel is in het centrum van Epe, zo’n 3 km vanaf Wissel. De afstanden in Emst en Oene zijn veel kleiner en ook hier wordt alleen de kern aangesloten. Op de website van Reggefiber is precies te zien om welke gebieden het gaat.

Ondertussen is er ook een initiatief gestart om ook de buitengebieden aangesloten te krijgen, zoals ook te lezen is in De Stentor. Hiervoor is een speciale website gestart. Misschien dat bij hele grote belangstelling Reggefiber opnieuw wil overwegen om toch de aan te sluiten gebieden uit te breiden, ondanks het resolute antwoord dat ze dit niet van plan zijn.