Persbericht betreffende “Vuurwerkverbod”.

Vorige week  verscheen in de media een bericht over een door Wissels belang voorgesteld vuurwerkverbod voor Wissel.  Daarover is een aantal reacties bij het bestuur binnengekomen.

Op de inhoud daarvan (voor- en tegenstanders)  gaan we op dit moment nog niet in. Dat doen we op een later tijdstip.

We vinden het nu van belang te willen reageren op de kritiek van enkele leden waar het gaat over het proces van besluitvorming.  Kern van de kritiek is de opvatting dat behandeling van het betreffend onderwerp  via bevraging (enquete) van de leden had moeten plaatsvinden.  Bij nader inzien vinden we die kritiek terecht.  We zijn een stap te snel geweest. Daarvoor beiden we ons excuus aan.

Bij het excuus hoort uitleg.  De onderwerpen die het bestuur bespreekt komen veelal via twee lijnen op de agenda. Enerzijds door leden die ons rechtstreeks benaderen met hun items en/of zorgen. Anderzijds door bestuursleden zelf die geluiden uit  de Wisselse samenleving  oppakken.  Het thema “vuurwerkverbod”  kwam via zowel de ene als de andere  genoemde lijn op de agenda.  Daarbij stelden we enige dominantie vast van opmerkingen die wezen op de wens van een algeheel vuurwerkverbod.  De meeste besluiten van het bestuur worden namens de leden genomen.  In de Algemene ledenvergadering spreken we daar later met elkaar over.  Het komt niet vaak voor, maar met dit onderwerp “Vuurwerkverbod”  was het beter geweest  niet “namens” maar “via” de leden te besluiten.   Dat gaan we alsnog regelen.  Over enkele weken krijgen alle leden  van ons  de uitnodiging hun mening te geven.

Epe, 23-3-2020