Landgoed “De Pirk” blijft omstreden

Bron: http://www.epenaren.nl/marktplein/index.php?itemid=516

Tegenstanders willen petitie aanbieden aan wethouder Joop van Nuijs. Natuur- en Landschapsadviseur René Harleman schetst de dilemma´s rondom de ontwikkeling van het natuurgebied en initiatiefnemer Peter Smeets reageert op de commotie. 

Op tafel liggen zesentwintig brieven van direct omwonenden. “Deze mensen zijn allemaal tegen de nieuwe landgoederen”, zegt Herman Huiskamp. Samen met buurman Willem Jan Kloezeman staat hij op de bres tegen de ontwikkeling van nieuwe landgoederen op de weilanden tussen de Paalbeekweg, Tongerenseweg-zuid en de Ericaweg.

Zij waren ook bij de informatiebijeenkomst die door initiatiefnemer van “De Pirk” Peter Smeets was belegd. “Hij heeft maar de helft van de omwonenden uitgenodigd omdat hij dacht dat de anderen geen bezwaar hebben”, zegt Kloezeman. Uit de brieven blijkt echter dat het protest in de buurt massaal is.

Huiskamp legt uit wat er is gebeurd nadat ze een protestbord langs de Tongerenseweg plaatsten. “Dezelfde dag al kregen we een stroom aan positieve reacties. Daarop hebben we besloten een brief rond te brengen in de buurt. De bij de brief gevoegde petitie tegen de bestemmingsplanwijziging konden de buurtbewoners terugsturen.” Met een klap laat hij de stapel reacties op tafel vallen. “We moeten nog achter een paar buren aan, maar de rest heeft al gereageerd.”

Uit de teksten blijkt dat de buren weinig op hebben met de plannen voor de landgoederen. Zo is er een tegenstander die pleit voor een Milieu Effect Rapportage. “Een interessante gedachte. Het is een misvatting dat landbouwgrond geen natuurwaarde heeft. Nu ligt er twintig hectare landelijk gebied en dat wordt straks met twee hectare verkleind omdat er bebouwing komt”, zegt Kloezeman. Een ander familie is bang voor verdere bebouwing. “Als je nu laat bebouwen, dan is er toch geen reden meer om in de toekomst verdere bebouwing in dit gebied tegen te houden?” Huiskamp is het daar mee eens. “Toen de Burgerenk is gebouwd, werd ons hier beloofd dat aan onze kant van de Paalbeekweg nooit gebouwd zou worden. Je ziet wat van dergelijke beloften terechtkomt.” Een familie aan de Ericaweg schrijft: “Wij van de Ericaweg zijn juist zo blij met het vrije uitzicht over de weilanden.”

Kloezeman en Huiskamp willen binnenkort met deze en de andere reacties naar het gemeentehuis. “We willen ze aanbieden aan de verantwoordelijke wethouder Joop van Nuijs. Ze moeten weten in het gemeentehuis dat de buren massaal tegen deze plannen zijn.”

Natuur- Landschapsadviseur René Harleman (44) uit Emst is door initiatiefnemer Peter Smeets in de arm genomen om het toekomstige landgoed vorm te geven. Harleman: “Ik ben niet voor of tegen het landgoed. Als Smeets daar natuur wil ontwikkelen dan help ik hem daarbij. Ik snap de omwonenden ook wel. Het landbouwgebied met het vrije uitzicht is hartstikke mooi. Daar zijn ze mee opgegroeid en dat willen ze in stand houden. Dat begrijp ik wel. Maar er speelt een aantal zaken die je ook in ogenschouw moet nemen.”

Hij wijst daarbij op het overheidsbeleid. “Er is een taakstelling dat er duizenden hectares natuur moeten bijkomen. Nederland heeft een overschot aan marginale landbouwgronden. Door middel van de regeling voor het ontwikkelen van nieuwe landgoederen wordt de natuurontwikkeling door particulieren gestimuleerd. De weilanden op deze locatie aan de rand van Wissel zijn bij uitstek geschikt om tot natuurgebieden om te vormen. Smeets heeft de landbouwgronden gekocht om op basis van het overheidsbeleid natuur te ontwikkelen. Dat is dus precies wat de overheid wil. Het kost de overheid niks en ze krijgt er zo negen hectare natuur bij.”

“Als je de grond wilt ontwikkelen, verplicht de overheid je min of meer om natuur te ontwikkelen. Op die locatie mag je geen stallen bouwen of andere dingen doen. Je krijgt dan ook de verplichting om het open te stellen, omdat het anders niet voor het algemeen belang is. In ruil daarvoor mag je dan een landhuis bouwen. Dat is ook wel logisch, want de waarde van de grond vermindert en je hebt ook de verplichting om het natuurgebied vijfentwintig jaar te onderhouden. Dat is de deal die landelijk is gesloten. Als er niets tegenover zou staan, zouden particulieren geen natuur ontwikkelen.”

Harleman legt uit dat de bewuste locatie zeer geschikt is voor het maken van ‘schrale’ natuur. “Dat soort natuur hebben we niet veel in Nederland. Door de bovenlaag van de weilanden af te plaggen en de beek te verleggen en te verbreden, ontstaat een mooi nieuw landschap. Bedenk bovendien dat er een aantal initiatieven naast elkaar is. Als die doorgaan dan kun je straks van Epe langs de beek door een natuurgebied naar Tongeren lopen. En dan kun bijzondere nieuwe dieren en planten zien, zoals watersnippen en moeraswolfsklauwen. Het is heel vervelend voor de omwonenden die van het huidige open landschap genieten, maar er komt straks een andere groep mensen die van deze nieuwe natuur gaat genieten.”

Naast de natuurontwikkeling wijst de adviseur ook op het eigendomsrecht. “De tegenstanders wilden blijkbaar geen eigenaar worden van de grond. Waarom gaan ze niet naar de bank om daar een paar ton op te nemen om die grond te kopen van Smeets of Van Ee? Dat zou een optie zijn voor de omwonenden. Als ze de grond kopen dan kunnen ze zelf bepalen dat het landbouwgrond blijft. Je kunt toch als omwonenden niet afdwingen hoe je buurman zijn grond gebruikt? Moet je als buurman kunnen bepalen dat Smeets en Van Ee koeien houden? Mag Smeets dan ook bepalen wat de buren met hun grond doen en welke dieren ze op hun weilanden laten lopen? Ook dat aspect moet in de discussie worden meegenomen.”

Peter Smeets kent de bezwaren van de omstanders. “Ik heb de bewoners van de Tongerenseweg uitgenodigd om van gedachte te wisselen. Mijn indruk van het gesprek is dat er drie fel tegen de plannen zijn om een woning te bouwen. Een stuk of vijf-zes maken zich zorgen over de openstelling van het gebied. Zij zijn bang voor overlast. En de rest was normaal en neutraal geïnteresseerd.”

Over het massale bezwaar zegt hij. “Ik weet dat ze rond zijn gegaan. Ik vind dat ik de mensen duidelijk heb uitgelegd wat de plannen zijn. Met mijn buren en een aantal mensen aan de Ericaweg zijn we tot overeenstemming gekomen dat die verder geen probleem hebben. Ik heb voorgesteld aan de mensen van de Tongerenseweg dat ze met een woordvoerder zouden komen waarmee ik contact kan onderhouden. Daar heb ik nog niets van gehoord.”

Een woordvoerder laat weten dat wethouder Joop van Nuijs bereid is om de tegenstanders van het landgoed te ontvangen. Wanneer dat gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat het laatste woord nog niet is gezegd over ‘De Pirk’.

Nieuwe initiatieven in De Waayenberg Wissel

Bron: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/5682821/Nieuwe-initiatieven-in-De-Waayenberg-Wissel.ece

WISSEL; – De focus ligt in De Waayenberg nu vooral op het zorgen voor verwarming voor de winter. “We zoeken een kleine houtkachel en een vijfhonderd kilowatt houtgestookte cv. Goedkoop zijn ze niet.Ik probeer een tweedehands exemplaar onder de twintigduizend euro te vinden. Hout hebben we wel”, vertelt Rembrandt Modderkolk. Maar ondertussen is hij samen met een aantal andere bewoners bezig met allerlei projecten. “Ik heb contact met professor Willem van Cotthem uit België. Hij heeft ‘Zaden voor leven’ opgezet. In plaats van geld stuur je zaden naar ontwikkelingslanden. Het soort zaden is afhankelijk van de bodem en het klimaat. Het is de bedoeling dat De Waayenberg een groot distributiecentrum in Nederland wordt.”

Mensen die zaden hebben, kunnen deze nu al bij De Waayenberg afleveren. En aankomende zaterdag wordt er in de tuin een workshop ‘zaden oogsten’ gehouden. “Door bioloog Monique Wijn. Zij heeft ook voor de planten in onze tuin gezorgd.”

Ook willen de bewoners van het pand in Wissel een leemkachel bouwen. “Op vuurmeesters.nl staan voorbeelden. Ik heb contact met iemand uit Hongarije die het kan. We willen hier ook graag een workshop aan verbinden. Dus mensen die interesse hebben, kunnen zich melden.”

Dat is nog niet alles, in De Waayenberg wordt ook een ‘doorgeefwinkel’ ofwel ruilwinkel opgezet. “We hebben al wat spullen staan.”

Voor de workshop zaden oogsten of leemkachels maken, moeten deelnemers zich melden bij Rembrandt Modderkolk, tel.: 06-41396774.

www.zadenvoorleven.wordpress.com

Wissel mort over horeca

Bron De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/5563866/Wissel-mort-over-horeca.ece

WISSEL – Al jaren is er onenigheid tussen omwonenden en de exploitant van het Veluws Eethuis in Wissel. Dat gaat vooral over de horeca-activiteiten.

Volgens omwonenden worden deze steeds verder uitgebreid, wat gepaard gaat met harde muziek tot ‘s avonds laat, terwijl er ooit alleen een midgetgolfbaan lag. Eerder liepen de gemoederen hoog op doordat een rooktent tegen het eethuis aan stond, waarvoor de exploitant geen vergunning had.

Nu zijn omwonenden geschokt nadat zij van de exploitant hebben vernomen dat hij een vergunning heeft aangevraagd om tot een uur ‘s nachts open te blijven, in plaats van tien uur ‘s avonds. Dat laten zij middels een brief aan de gemeente Epe weten.

Volgens de omwonenden heeft de gemeente hen daarover niet op de hoogte gesteld. Dat terwijl er meerdere keren overleg is geweest tussen alle betrokkenen. Bovendien weet de gemeente hoe gevoelig de situatie ligt.

De gemeente Epe geeft aan dat de vergunning op dit moment in de maak is. Daarna wordt het voornemen een vergunning af te geven gepubliceerd en kan er ook door publiek op gereageerd worden.

Rooktent opnieuw ter sprake

Bron De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/4428419/Rooktent-opnieuw-ter-sprake.ece

WISSEL – De rooktent van het Veluws Eethuis met midgetgolfbaan aan de Ericaweg in Wissel houdt de gemoederen weer bezig. Volgens omwonenden stond de tent er met de kerstdagen weer.

Dat is hen een doorn in het oog, zo blijkt uit een brief van Wissels Belang aan de gemeente Epe. Exploitant Bertus Stijf moest de rooktent in oktober vorig jaar afbreken, omdat hij voor de plaatsing ervan een vergunning nodig had. Die kreeg de ondernemer niet.

Toch lijkt Stijf nu niet over de schreef te gaan. De tent mag een paar dagen vergunningvrij worden neergezet. De vraag is alleen hoe lang. “Wij willen gewoon duidelijkheid over de regels”, aldus Michel de Goey, de voorzitter van vereniging Wissels Belang. “Wij willen een eenduidig antwoord. Toen omwonenden over de regelgeving navraag deden bij de juridische afdeling van de gemeente, hoorden ze de ene keer dat de tent een of twee dagen mag staan, een andere keer tot 31 dagen. Wanneer wordt er nu gehandhaafd?”

Volgens De Goey zijn er eerder gesprekken geweest met alle betrokkenen, maar houdt Stijf zich dikwijls niet aan de afspraken die daaruit voortgekomen zijn. Zo zouden volgens hem een deel van de papegaaienkooien die op het terrein staan, worden afgebroken. “Maar er zijn juist kooien bijgeplaatst.”

De gemeente is met een antwoord op de brief bezig en wil nu nog niet reageren. Als de gemeente er uit is geeft zij middels een brief haar reactie aan Wissels Belang.

Stijf zegt flauw te worden van de aantijgingen. “De rooktent staat er op dit moment niet. Ik heb niets te verbergen, alles wat ik neerzet is zichtbaar”, aldus Stijf. Hij zegt dat hij goed contact heeft met de gemeente en de politie en het merendeel van de inwoners van Wissel.

Maar het contact tussen Stijf en enkele omwonenden en het Wissels Belang is al veel langer slecht. Eerder klaagden omwonenden bij de gemeente over geluidsoverlast van feesten en partijen die tot na tien uur ‘s avonds duurden. Stijf beschuldigde omwonenden eerder van het vernielen van zijn rooktent.

Rooktent in Wissel afgebroken

Bron De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/epe/3791809/Rooktent-in-Wissel-afgebroken.ece

EPE – Bertus Stijf van het Veluws Eethuis in Wissel begraaft de strijdbijl. Gisteren heeft hij de rooktent, vermoedelijk de eerste van Nederland, bij de midgetgolfbaan aan de Ericaweg afgebroken. De gemeente Epe wilde geen vergunning afgeven, zij zagen de tent als extra bebouwing en die past niet binnen het bestemmingsplan.

Ook omwonenden maakten bezwaar. “Ik vind het heel jammer, maar de strijd was heel vermoeiend”, vertelt Stijf, die de zaak eerder tot de Raad van State wilde uitvechten. “Maar ik heb goede gesprekken met de gemeente gehad. De verhouding is nu weer goed. En ik heb tot na het seizoen mogen wachten met het afbreken van de tent, daar ben ik ze dankbaar voor.” Ook zijn jurist raadde hem af om de zaak aan te vechten. De ondernemer hoopt nog steeds dat hij ooit een keer uit mag breiden. “Binnen heb ik geen plaats voor een rookruimte. En het terrein buiten is te groot in verhouding met de ruimte die ik binnen heb. Daar loop ik de hele tijd tegen aan”, aldus Stijf.

‘We zitten niet te wachten op nog meer horeca’

Bron De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/veluwenoord/3129729/-We-zitten-niet-te-wachten-op-nog-meer-horeca.ece

WISSEL – Omwonenden van het Veluws Eethuis in Wissel maken zich zorgen over de ontwikkelingen bij het eethuis met midgetgolfbaan. Begin dit jaar maakten zij ook bezwaar tegen de rooktent. Volgens de buurtbewoners is de tent gewoonweg een manier om uit te breiden.

Ze zijn bang voor een tweede ‘ Stern’, het restaurant dat de eigenaar van het Veluws Eethuis, Bertus Stijf, eerder aan de Hoofdstraat in Epe runde. Stijf zegt dat hij dit absoluut niet voor ogen heeft.

Ria Schoenmaker woont aan de Molenweg (aan de overkant). Zij spreekt namens andere buren en het Wissels Belang. „Wij zitten in een gebied waar al genoeg horeca en campings zijn, prima, maar we niet zitten te wachten op nog meer horeca. Er staat duidelijk in de papieren dat de midgetgolf alleen gebruikt mag worden als midgetgolf en niet als horecagelegenheid. We zitten niet op bussen te wachten die blijven draaien om de airco in de bus te laten werken of op een reeks papegaaien die de boel bij elkaar schreeuwen. Of op muziek tot in de nacht terwijl dat verboden is. Een klein hapje en lichte drankjes zijn toegestaan, maar inmiddels is er een hele uitgebreide menukaart en is de midgetgolf op de achtergrond geraakt”, aldus Schoenmaker.

Beschuldigingen gaan over en weer. Volgens Stijf worden zijn borden beklad en is zijn rooktent een keer losgeschroefd. Omwonenden kregen een scheldkanonnade en bedreigingen te verduren.

Alle partijen zijn eerder met elkaar om tafel gegaan, maar dit had niet het gewenste resultaat. Maar de gemeente gaat niet nogmaals met de omwonenden om tafel. En volgens de gemeente zijn er met Stijf ook gesprekken geweest waarin afspraken zijn gemaakt en waaraan hij zich moet houden.

Omwonenden en leden van het Wissels Belang vrezen voor een tweede Stern (zoals eerder aan de Hoofdstraat in Epe) bij het Veluws Eethuis in Wissel.

Garage wil wel, kan echter niet weg

Bron: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/article1450592.ece

WISSEL/EPE – Garage Wielart Auto’s in Wissel is er over verbaasd dat Wissels Belang aanstuurt op het vertrek van de garage uit Wissel.
Wielart zelf is niet boos. ,,Maar men had op zijn minst even met ons kunnen overleggen”, reageert Daan Wielart.

Vereniging Wissels Belang heeft onlangs een brief aan de gemeente Epe gestuurd met daarin onder meer het verzoek om de garage van de Wisselseweg 74 te verplaatsen naar een industrieterrein. Op de vrijkomende locatie zouden dan woningen kunnen komen, oppert de belangenvereniging. Volgens Wissels Belang veroorzaken geparkeerde vrachtauto’s die laden en lossen in de omgeving van de garage voor ‘onoverzichtelijke en soms ronduit gevaarlijke situaties’.

Het garagebedrijf wordt geleid door Wielart senior en junior. Wissel kent vanaf het begin van de jaren zeventig een garagebedrijf op de hoek van de uitvalsweg naar Epe. De familie Wielart zit er nu acht jaar en is voorgegaan door de families Renshof en Endendijk. Al jaren kan iedereen er terecht voor hulp. ,,Om de weg te vragen. Of om een band op te pompen of een gang naar het toilet. We zijn altijd bereid tot hulp”, zegt mevrouw Wielart. De banden zijn niet echt innig, maar controverses zijn er volgens Wielart ook niet. ,,Leven en laten leven.”

Wielart junior is het in wezen wel met Wissels Belang eens. ,,Het is hier een rustige en natuurlijke omgeving. Een garage past hier ook niet echt.” Hij heeft een verplaatsing naar bedrijventerrein Eekterveld in Vaassen of Kweekweg in Epe zelf juist aangekaart, maar zegt weinig medewerking te krijgen van de gemeente Epe. ,,Ik ben er vier keer geweest om het te bespreken, maar het liep telkens op niets uit.”

De gemeente Epe bevestigt dat. ,,Hij is hiervoor op de lijst geplaatst maar er staan nog bedrijven boven hem die zich eerder hebben aangemeld”, laat Annemarie van der Lee van de gemeente Epe weten. ,,Op dit moment zijn er geen kavels beschikbaar. Als er wel weer kavels beschikbaar komen, dan loopt de gemeente de lijst af en benadert de bedrijven.”

Met andere woorden, de garage zit er nog wel even. En de garage hoeft wat de gemeente betreft zeker niet weg.

De problemen met de overlast van geparkeerde vrachtauto’s vallen volgens Wielart overigens wel mee. ,,Dat is hooguit één of twee keer per week. Ze laden de auto’s in minder dan een half uur uit.” Tot in 2006 werd er niet op de weg geparkeerd maar op de parkeerplaats van de manege, aan de overzijde van de Paalbeekweg langs de Wisselseweg. Ponyclub WET gaf daar altijd toestemming voor, maar heeft die toestemming ingetrokken. Volgens Wielart ‘na gezeur van Wissels Belang’. Maar WET zegt dat het een eigen beslissing is geweest. ,,We hebben er nooit problemen mee gehad dat er af en toe auto’s op het terrein van de ponyclub stonden”, stelt Tiny van Heerde van WET voorop. ,,Maar het werd steeds meer. Op een gegeven moment kwamen er steeds meer vrachtwagens met Poolse kentekens. En toen zei het WET-bestuur: ,,Ja maar dit is een een ponyclub en geen parkeerterrein.”

Vanaf die dag heeft Wielart zonder gemor geen gebruik meer gemaakt van het WET-terrein. ,,We hebben dus helemaal geen problemen met de garage.”

Dries Dekker, eigenaar van het Wisselse pannenkoekenrestaurant met de midgetgolfbaan de hoek van Molenweg en Ericaweg, en nu even bij de garage op bezoek, ontploft bijna als hij hoort dat Wissels Belang Wielart probeert weg te bonjouren. ,,Dat clubje houdt alles tegen, dwarsboomt iedereen.” Dekker is in mineur omdat hij zich gedwarsboomd voelt dat het pannenkoekenrestaurant bij de midgetgolfbaan uiterlijk tien uur ‘s avonds moet sluiten. ,,Die club van Wissels Belang moeten ze maar op de hei zetten met die aap uit Blijdorp erbij.”

Michiel de Goey, voorzitter van Wissels Belang, gaat niet op die uitnodiging in. ,,Als Wissels Belang willen we de garage niet weg hebben. We hebben aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie op de hoek Paalbeek /Wisselseweg. Als er een vrachtwagen staat geparkeerd voor de garage, kun je vanaf de Paalbeekweg niet zien of er verkeer komt vanaf de Wisselseweg. Dat probleem speelde vroeger minder toen de garage nog van het terrein van de ponyclub gebruik kon maken. Maar de ingang van de manege, die vroeger in de gevaarlijke draai zat van de Paalbeekweg, is verplaatst naar de Wisselseweg.”

Wat de Goey betreft staat de midgetgolfbaan helemaal los van de garage. ,,Daarover wordt al drie jaar gestreden. In het verleden stond de midgetgolf voorop. Wissels Belang ziet het niet zitten dat horeca op die plek de bovenhand krijgt.”

‘Dat clubje moeten ze maar op de hei zetten met die aap uit Blijdorp erbij.’d positief tegenover verplaatsing te staan.

Op de hoogte blijven als er nieuws is? Schrijf u dan hier in met uw emailadres en u krijgt automatisch bericht.