Overleg KPN GSM mast

Aantekeningen van het overleg d.d. 5 juni 2019 van het bestuur (Agnes, Dennis, Fred) met Ernst-Jan Sjamaar, liaisonmanager KPN.

Ernst-Jan geeft een kleine introductie en toelichting over het hoe en waarom de wens tot plaatsing van een mast in Wissel tot stand is gekomen. (Noot: Ernst-Jan is inmiddels verzocht ons dat bestandje toe te zenden tbv onze leden.Zijdens het bestuur wordt aangegeven het jammer te vinden dat KPN er voor heeft gekozen een omgevingsvergunning aan te vragen gericht op één locatie in Wissel en vervolgens, ná publicatie daarvan, in contact treedt met WB omdat “de gemeente heeft gezegd dat te moeten gaan doen”.
Wellicht niet passend in het “KPN protocol” maar in de tijdruimte vóór de aanvraag zouden o.a. alternatieve locaties een overlegonderwerp hebben kunnen zijn. Ernst-Jan vraagt welke alternatieve locaties er bij WB in gedachten zijn. Genoemd worden: nabij voetbalclub Wissel en op de terreinen van De Schaapskooi en De Remboe. Ernst-Jan zegt toe deze opties in onderzoek te nemen. Een reactie van hem is rond uiterlijk augustus a.s. te verwachten.

Het bestuur stelt vast dat in het project rond de eventuele realisatie van de mast in Wissel de KPN er voor heeft gekozen, met uitsluiting van andere vormen van overleg/inspraak, alleen met (het bestuur van) WB te communiceren.
In verband daarmee wordt Ernst-Jan het standpunt van het bestuur van WB voorgehouden, namelijk dat de vereniging WB  weliswaar al jarenlang heeft gepleit voor verbetering van o.a. de mobiele  (GSM) bereikbaarheid van het buurtschap Wissel. En dat derhalve initiatieven die optimale  bereikbaarheid mogelijk maken in het algemeen door het bestuur van WB worden toegejuicht. Echter dat het bestuur ook heeft kennisgenomen van  kritische kanttekeningen en veronderstelde nadelen van belanghebbenden waaronder ook leden van Wissels belang. Maar ook dat het bestuur heeft kennisgenomen van de positieve reacties van leden van WB op de komst van de antennemast. Vanwege die “pro’s en contra’s” heeft het bestuur van WB het  standpunt ingenomen dat indien de gemeente Epe besluit de omgevingsvergunning t.b.v. plaatsing van de antennemast  te gaan verstrekken het bestuur zélf vooralsnog daartegen geen bezwaar zal maken.  Vervolgens heeft het bestuur de leden van de vereniging geadviseerd zelf de persoonlijke afweging te maken t.z.t. wel of geen bezwaar te maken tegen de verstrekking van de vergunning.

Gelet op bovenstaande moet het KPN duidelijk zijn dat (het bestuur van) WB niet, met uitsluiting van anderen, de enige partner kan zijn in het info/overleg/participatie traject rond de mogelijke komst van een mast. De diversiteit aan belanghebbenden, meningen en opvattingen legitimeren die positie niet.

5 antwoorden op “Overleg KPN GSM mast”

 1. Beste mensen,
  dank voor het bericht.
  Het bestuur van Wissels belang kan geen gesprekspartner zijn voor KPN, omdat het bestuur eigen belang heeft bij de mast. Zij zijn voorstanders, dus geen vertegenwoordiging van alle belangen van iedereen in Wissel.
  Want als Wissels belang pretendeert heel Wissel te vertegenwoordigen, dan zou het bestuur na de 24ste april een andere houding hebben moeten aannemen.
  Het merendeel van de aanwezigen heeft heel duidelijk “nee” gezegd tegen de mast.
  Het bestuur van Wissels belang zou onafhankelijk moeten zijn in deze.
  Maar het is kenmerkend ook voor alle onderzoeken, waar KPN Antenneregister, Gezondheidsraad ICNIRP zich op baseren dat die gedaan zijn in opdracht van de voorstanders, dus nooit schadelijkheid zullen toegeven.
  Het is ook kenmerkend, dat de komst van deze mast zo goed stil wordt gehouden.
  Niemand van de eigenaren van de vele vakantiehuisjes is op de hoogte gebracht door het beheer. Zij ontkenden het tot een week voor de bijeenkomst met KPN in april.
  Kennelijk heeft Wissels belang toen ook niet de moeite genomen om de parken te informeren.

 2. Ik wil graag kenbaar maken dat wissels belang (WB) NIET de juiste vertegenwoordiging in deze is. Zelf zitten wij ook in WB en wij zijn ontzettend tegen het plaatsen van de mast. Met ons een merendeel van Wissel. Slechts enkelen vanuit de vereniging zijn er voor. Beschamend dat de informatiedeling zelfs binnen de vereniging zo onder de pet wordt gehouden.

  Tevens is het voor ons onbegrijpenlijk dat de gemeente het verlenen van de vergunning in een bosgebied overweegt. Zo hebben zij ruim 8 milj belastingcenten erdoorheen gejaagd om ervoor te zorgen dat de recreanten hun schuurtjes moesten afbreken omdat deze niet in het bestemmingsplan “bosgebied” pasten. En dan zelf bomen kappen om een ziekteverwekkende staalconstructie neer te zetten waar het merendeel op tegen is??? Hoe fout!

  Daarbij komt kijken. Er staat sinds heel kort een enorme zendmast op nog geen 300m verder. De tongerenseweg ter hoogte van wisselseweg. Dat lijkt me meer dan genoeg. Zeker omdat een van de voorwaarden om een mast te mogen plaatsen is dat deze gedeeld diend te worden.

  Kort gezegd. Wissels belang vertegenwoordigd niet het belang van wissel of van hun eigen leden.
  Zendmast lijkt mij niet nodig met de komst van een mast op de tongerenseweg en een 40m hoge staalcontructie waarvan nog geen bewijs is dat deze NIET schadelijk voor mens en dier heeft niets te zoeken in de door gemeente opgelegde bestemmingsplan bos.

  1. Wissel is een recreatie gebied bij uitstek. De biodiversiteit is enorm groot dankzij de AFwezigheid van een zendmast. We hebben bruine en zwarte bijen, enorm veel insekten, en daarom veel verschillende vogels en vooral ook zeldzame vogels. Insekten zullen verdwijnen met een mast, omdat zij de magnetron opwarming niet verdragen. Daarmee zullen ook vogels verdwijnen. De bijen, die wij nu hebben zullen 700% slechter de winter overleven, omdat straling het immuunsysteem aantast en de weerbaarheid om te overleven ernstig verzwakt. https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/8184/redir
   Er zijn talloze onderzoeken en waarschuwingen, dat de kunstmatige stralingstoename veel te hoog is m.n. in Nederland. Lees alleen al onderzoeken en berichtgeving op https://www.stopumts.nl/
   Blind varen op je eigen smartphone verslaving en verkooppraatjes van KPN, Antenneregister, Gezondheidsraad en ICNIRP maakt ons mooie Wissel kapot.
   Wissel wordt goud waard zonder zendmast. Straks wil iedereen juist hier heen om weg te zijn uit het oprukkende stralingsgeweld, dat met 5G een ramp gaat worden.
   Als je zo graag een zendmast naast je huis wil hebben, kun je beter een huis in de stad kopen. Niet in de natuur.

   1. Dat onderstreep ik. Daarbij komt dat beteikbaarheid geen enkel probleem is als je ziggo aanschaft. Komen ze gewoon voor je aanleggen. Voila. Bereikbaar. Het is te kortzichtig om te denken dat het geen schade aan natuur en gezondheid ( van mens en dier) zal zijn. Anders zou dit nooit een punt van discussie zijn nml. Je kunt het vergelijken met roken… vroeger moest je van iedereen incl de overheid geloven dat het stoer en goed voor je zou zijn. Al helemaaal niet schadelijk. En nu? Nu allemaal aan de kanker. Als die mast er staat. Staat ie. Krijg je hem niet meer weg. Ga het je kids en kleinkinderen maar eens uitleggen…

    Even alle bezwaren daar gelaten. Wat dacht je van de waardebepaling van je huis, je stukje grond? Zeg maar dag tegen je centen. En wat gaat het de burger en gemeente kosten als iedereen die tegen is, planschade gaat claimen? Kapitaalvernietiging, stress en slechte onderlingen verhoudingen zijn het gevolg…

    Plaats een antenne op die vreselijke mast bij klaarbeek en neem daar genoegen mee of laat ziggo komen helpen.

 3. Dames, hopelijk zijn jullie op de hoogte van het feit dat de straling van je eigen mobiel, WiFi, dect telefoon enz van een hoger niveau is dan van een zendmast omdat het veel dichterbij is? En bij een slechte mobiele ontvangst is de straling afkomstig van je mobiel veel hoger dan bij een goede ontvangst? Door dit laatste zal juist door de komst van deze mast de straling waar je aan blootgesteld wordt AFNEMEN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *