Over Wissels Belang

De vereniging Wissels Belang is op 16 februari 2011 opgericht.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de bewoners van Wissel, hetgeen inhoudt het beschermen van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Wissel en het verbeteren daarvan waar dat mogelijk is.

Wissel maakt onderdeel uit van het dorp Epe. Het gebied waarbinnen de vereniging opereert is met rood aangegeven op onderstaande kaart en begrensd door de vermelde straten.
wissel map

– Paalbeekweg
– Burgweg
– Wisselseweg
– Papenstraat
– Veenweg
– Boerweg
– Naaldweg
– Lijsterbesweg
– Veldkampweg
– Molenweg
– Oostravenweg
– Ericaweg

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

Het voeren van overleg met de gemeente Epe en andere instanties en ondernemingen welke invloed (kunnen) hebben op zaken die de buurt aangaan en/of de belangen van de bewoners daarvan raken. Een forum te bieden waar buurtbewoners met elkaar plannen maken om de leefbaarheid van de buurt op peil te houden en waar mogelijk te vergroten. Contact te onderhouden met instanties die kunnen helpen het realiseren van de doelstellingen te bevorderen.