Onze vereniging en de Corona perikelen.

In de periode eind maart tot begin juni had het bestuur de communicatie , zoals vele anderen, via de camera van de laptop laten verlopen. Een aantal bestuursvergaderingen en het wethouders overleg werden middels videocall gevoerd .

In juli en augustus hebben de bestuursleden elkaar weer enkele keren persoonlijk ontmoet . Een vervolgoverleg met wethouder Scholten kon ook weer op het gemeentehuis plaatsvinden.

En toen kwam toch de 2e Coronagolf. Als gevolg daarvan zijn sinds einde september enkele afspraken voor persoonlijke ontmoetingen inmiddels gecanceld. De afspraak met burgemeester Horn en de afspraak met ambtenaren m.b.t. de verkeersproblematiek in Wissel zijn vorige week afgezegd.

Het aanstaande bestuursoverleg van uw bestuur is weer in een videocall gepland.

De actuele virusproblematiek en de daaruit voortgevloeide maatregelen maken dat het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering te verschuiven naar het voorjaar 2021. Op geen enkele wijze kan en wil het bestuur onder de huidige omstandigheden organisator zijn van een samenkomst van mensen. Het bestuur gaat er van uit dat u, als lid, dat standpunt kunt billijken.

De communicatie met u, met anderen, hoeft daar niet onder te lijden. Zoveel als mogelijk wordt de website actueel gehouden. Waar nuttig of gewenst krijgt u direct info via de email. En wordt er binnenkort een jaarverslag gemaakt. Het concept daarvan krijgt u in de digitale postbus.

Heeft u reacties/opvattingen/ideeën? Stuur ze naar info@wisselsbelang.nl . Zo blijven we “Coronaproof” met elkaar in contact!

Hopelijk komen er snel betere tijden!