Nieuwsflash inzake afsluiting rotonde Chevalierlaan N309

Helaas hebben we de toegezegde informatie over de afsluiting van deze rotonde nog niet ontvangen.

Het bestuur wil u toch op de hoogte stellen van wat wij op dit moment weten.
Let wel dit is een weergave van wat tot ons gekomen is.

De rotonde wordt op maandag 8 april om 6.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Dit duurt minimaal een week en wordt mogelijk verlengd om de verkeerstroom door Wissel te beperken.

Dit heeft voor ons als inwoners grote gevolgen, vooral voor de mensen die naar de A28 moeten, of naar de stations t Harde en Nunspeet. Dit hebben wij aan de gemeente kenbaar gemaakt.

We hebben aangedrongen op een goede afsluiting vanuit oostelijke richting voor met name
doorgaand vrachtverkeer, maar ook personenauto’s. Wissel wordt een fuik.
Ook is gevraagd te kijken of een beperkte openstelling van de rotonde voor inwoners van Wissel mogelijk is. Daarnaast is gevraagd de rotonde Paalbeekweg in noord zuid richting open te stellen. 

Dit is door de gemeente aan de aannemer doorgegeven.
Tevens is er gewezen op de noodzaak van de inzet van verkeersregelaars bij afzettingen. De huidige afzettingen zijn of terzijde geschoven, of worden massaal genegeerd. Handhaving vindt niet plaats.

Het bestuur heeft de gemeente diverse malen gewezen op de levensgevaarlijke situatie op het traject Chevalierlaan, Molenweg, Wisselseweg alsmede het sluipverkeer op andere wegen.

Vanwege de soms levensgevaarlijke situatie hebben we een brandbrief naar de burgemeester en wethouder Kerkmans gestuurd. De laatste heeft telefonisch gereageerd. Aan hem zijn onze zorgen, maar ook mogelijke oplossingen kenbaar gemaakt. Hij erkent de onveilige situatie en betreurt dat de plannen niet goed uitwerken. Hij kijkt waar bijsturing mogelijk is.

Het bestuur kijkt naar resultaten en vindt deze tot nu toe ondermaats. Helaas kunnen wij niet meer doen dan op de veiligheidsaspecten blijven hameren. De massale stroom, vaak veel te hardrijdend, verkeer, kapot gereden bermen, tientallen vrachtwagens per dag samen met voetgangers en fietsers is onverantwoord. Dit moet opgelost worden.

Dit bericht zal uw onvrede en boosheid over de gang van zaken niet wegnemen.

Besef dat Wissels Belang in deze maar een beperkte rol kan spelen. Als u ernstige overlast ervaart aarzel dan niet om dat zelf ook bij de gemeente te melden.

Wij doen onze stinkende best en hopen dat het tot enig resultaat zal leiden.


Hartelijke groet,
Bart Veerman
Namens het bestuur van Wissels Belang