Nieuwsbrief gebiedsproces Wisselse Veen

U heeft in december ons plan kunnen bekijken om het Wisselse
Veen als natuurgebied in te richten. Deze lichten we in deze nieuwsbrief toe.
Ook vertellen we u graag hoe we verder gaan met de voorbereiding
van de natuurontwikkeling in het Wisselse Veen.

klik hier voor de nieuwsbrief