Nieuwbrief met betrekking tot de afsluiting van de N309

Beste leden,

Naar aanleiding van de brief van 19 maart heb ik een uitgebreide mailwisseling gehad met de gemeente over de effecten van de afsluiting aan de N309. Uiteindelijk heb ik deze reactie gehad.

De omleidingen zijn inderdaad niet gedeeld omdat dit een provinciale aangelegenheid is. Wel zijn deze voor besproken met ons.

“Voor de bereikbaarheid vanaf ’t Harde/Nunspeet wordt het verkeer naar Epe omgeleid via A28/A50 en andersom vice versa. Lokalen kunnen met de nodige bekendheid voor een andere route kiezen.

Ook met een aangewezen omleidingsroute zal dit gedrag ontstaan. Praktisch gezien fungeren de Zuidweg/Dellenweg en Molenweg/Wisselseweg als omleiding.

We wijzen deze bewust niet aan omdat beide routes niet de voorkeur hebben. De hoofdomleiding blijft daarom A28/A50.

Tijdens de afsluiting in het weekend vanwege de rotonde Chevallierlaan blijft Wissel zelf bereikbaar via Paalbeekweg. Door Wissel rijden via de Molenweg is zinloos, want de aansluiting van de Chevallierlaan is dicht.

In de afsluiting vanaf 25 maart is Wissel bereikbaar via alles behalve de Paalbeekweg; dus via Chevallierlaan, Molenpad en Kerkstraat/Papenstraat.

De rotonde Paalbeekweg is besproken om open te houden tijdens de werkzaamheden. De conclusie was dat dit juist verkeer aantrekkend gaat werken omdat dan de route dóór Wissel aantrekkelijker wordt voor een grotere groep; dus niet gedaan.

De parallelweg noordelijk van de N309 is geen aangewezen omleiding omdat deze tussen de Koekenbergweg en rotonde Chevallierlaan afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer.

Het is niet te voorkomen dat Wissel tijdelijk drukker wordt dan normaal en gewenst. Echter is dit niet te voorkomen. Wegwerkzaamheden met afsluitingen geven overlast op de omgeving, dat is een voldongen feit.

We hebben het maximale er uit gehaald qua snelheid van werkzaamheden en omleidingen; juist omdat we ons er van bewust zijn wat er nu speelt qua verkeer i.r.t. het Verkeersplan Wissel.

Wij hebben het verzoek neergelegd bij de Politie om in ieder geval te posten op de Molenweg voor het gedrag van het eventueel sluipverkeer.

Sluipverkeer an sich is niet strafbaar, hard rijden en onsociaal gedrag wel. Meer dan een verzoek kunnen we nu niet bij de Politie neerleggen. “


Met vriendelijke groet,
Bart Veerman
Voorzitter Wissels Belang