Landgoed De Pirk stapje dichterbij

Bron: De Stentor http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10284708/Landgoed-De-Pirk-stapje-dichterbij.ece

WISSEL – Zes jaar geleden plaatste de heer Smeets een informatiebord aan de Paalbeekweg in Wissel, waarop zijn plannen voor Landgoed De Pirk uiteengezet zijn. Met het besluit om in te stemmen met de anterieure overeenkomst en het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen, geeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe nu andermaal aan wel heil te zien in het landgoed.

Een zogeheten anterieure overeenkomst wordt afgesloten in de beginfase van een project, voor vaststelling van het exploitatieplan. Bij de anterieure overeenkomst maken partijen afspraken over financiële bijdragen van particulieren aan ruimtelijke ontwikkelingen als groen, recreatiegebieden, waterberging en infrastructuur. De overeenkomst Landgoed De Pirk is inmiddels opgesteld en de volgende stap in de procedure is het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan. Alvorens dat plan in behandeling kan worden genomen, moet de overeenkomst getekend worden en moet het voornemen om het bestemmingsplan te herzien worden gepubliceerd.

Het college laat weten dat het landgoed voldoet aan de gemeentelijke uitgangspunten en dat het daarmee een kwaliteitsimpuls levert aan het buitengebied van de gemeente Epe. Het plaatst wel de kanttekening dat het bestemmingsplan een eigen procedure kent. Het moet ter inzage worden gelegd, waarna het in mogelijke beroepsprocedures nog kan stranden. De gemeenteraad kan bovendien besluiten het niet vast te stellen. De heer Smeets is bekend met dat risico, meldt b en w.

Landgoed De Pirk is een van de vele landgoederen in wording in de gemeente Epe. Met het vaststellen van de startnotitie gaf het college in september 2009 al aan dat ze de beoogde ontwikkeling kansrijk acht. Een groep van zo’n zeventig omwonenden liet begin 2010 weten weinig te voelen voor Landgoed De Pirk, maar b en w liet later dat jaar weten achter de totaalvisie te staan. De bezwaren van omwonenden waren volgens het college niet gebaseerd op inhoudelijke argumenten.

De zakelijke beschrijving van Landgoed De Pirk ligt vanaf vandaag ter inzage.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *