Landgoed “De Pirk” blijft omstreden

Bron: http://www.epenaren.nl/marktplein/index.php?itemid=516

Tegenstanders willen petitie aanbieden aan wethouder Joop van Nuijs. Natuur- en Landschapsadviseur René Harleman schetst de dilemma´s rondom de ontwikkeling van het natuurgebied en initiatiefnemer Peter Smeets reageert op de commotie. 

Op tafel liggen zesentwintig brieven van direct omwonenden. “Deze mensen zijn allemaal tegen de nieuwe landgoederen”, zegt Herman Huiskamp. Samen met buurman Willem Jan Kloezeman staat hij op de bres tegen de ontwikkeling van nieuwe landgoederen op de weilanden tussen de Paalbeekweg, Tongerenseweg-zuid en de Ericaweg.

Zij waren ook bij de informatiebijeenkomst die door initiatiefnemer van “De Pirk” Peter Smeets was belegd. “Hij heeft maar de helft van de omwonenden uitgenodigd omdat hij dacht dat de anderen geen bezwaar hebben”, zegt Kloezeman. Uit de brieven blijkt echter dat het protest in de buurt massaal is.

Huiskamp legt uit wat er is gebeurd nadat ze een protestbord langs de Tongerenseweg plaatsten. “Dezelfde dag al kregen we een stroom aan positieve reacties. Daarop hebben we besloten een brief rond te brengen in de buurt. De bij de brief gevoegde petitie tegen de bestemmingsplanwijziging konden de buurtbewoners terugsturen.” Met een klap laat hij de stapel reacties op tafel vallen. “We moeten nog achter een paar buren aan, maar de rest heeft al gereageerd.”

Uit de teksten blijkt dat de buren weinig op hebben met de plannen voor de landgoederen. Zo is er een tegenstander die pleit voor een Milieu Effect Rapportage. “Een interessante gedachte. Het is een misvatting dat landbouwgrond geen natuurwaarde heeft. Nu ligt er twintig hectare landelijk gebied en dat wordt straks met twee hectare verkleind omdat er bebouwing komt”, zegt Kloezeman. Een ander familie is bang voor verdere bebouwing. “Als je nu laat bebouwen, dan is er toch geen reden meer om in de toekomst verdere bebouwing in dit gebied tegen te houden?” Huiskamp is het daar mee eens. “Toen de Burgerenk is gebouwd, werd ons hier beloofd dat aan onze kant van de Paalbeekweg nooit gebouwd zou worden. Je ziet wat van dergelijke beloften terechtkomt.” Een familie aan de Ericaweg schrijft: “Wij van de Ericaweg zijn juist zo blij met het vrije uitzicht over de weilanden.”

Kloezeman en Huiskamp willen binnenkort met deze en de andere reacties naar het gemeentehuis. “We willen ze aanbieden aan de verantwoordelijke wethouder Joop van Nuijs. Ze moeten weten in het gemeentehuis dat de buren massaal tegen deze plannen zijn.”

Natuur- Landschapsadviseur René Harleman (44) uit Emst is door initiatiefnemer Peter Smeets in de arm genomen om het toekomstige landgoed vorm te geven. Harleman: “Ik ben niet voor of tegen het landgoed. Als Smeets daar natuur wil ontwikkelen dan help ik hem daarbij. Ik snap de omwonenden ook wel. Het landbouwgebied met het vrije uitzicht is hartstikke mooi. Daar zijn ze mee opgegroeid en dat willen ze in stand houden. Dat begrijp ik wel. Maar er speelt een aantal zaken die je ook in ogenschouw moet nemen.”

Hij wijst daarbij op het overheidsbeleid. “Er is een taakstelling dat er duizenden hectares natuur moeten bijkomen. Nederland heeft een overschot aan marginale landbouwgronden. Door middel van de regeling voor het ontwikkelen van nieuwe landgoederen wordt de natuurontwikkeling door particulieren gestimuleerd. De weilanden op deze locatie aan de rand van Wissel zijn bij uitstek geschikt om tot natuurgebieden om te vormen. Smeets heeft de landbouwgronden gekocht om op basis van het overheidsbeleid natuur te ontwikkelen. Dat is dus precies wat de overheid wil. Het kost de overheid niks en ze krijgt er zo negen hectare natuur bij.”

“Als je de grond wilt ontwikkelen, verplicht de overheid je min of meer om natuur te ontwikkelen. Op die locatie mag je geen stallen bouwen of andere dingen doen. Je krijgt dan ook de verplichting om het open te stellen, omdat het anders niet voor het algemeen belang is. In ruil daarvoor mag je dan een landhuis bouwen. Dat is ook wel logisch, want de waarde van de grond vermindert en je hebt ook de verplichting om het natuurgebied vijfentwintig jaar te onderhouden. Dat is de deal die landelijk is gesloten. Als er niets tegenover zou staan, zouden particulieren geen natuur ontwikkelen.”

Harleman legt uit dat de bewuste locatie zeer geschikt is voor het maken van ‘schrale’ natuur. “Dat soort natuur hebben we niet veel in Nederland. Door de bovenlaag van de weilanden af te plaggen en de beek te verleggen en te verbreden, ontstaat een mooi nieuw landschap. Bedenk bovendien dat er een aantal initiatieven naast elkaar is. Als die doorgaan dan kun je straks van Epe langs de beek door een natuurgebied naar Tongeren lopen. En dan kun bijzondere nieuwe dieren en planten zien, zoals watersnippen en moeraswolfsklauwen. Het is heel vervelend voor de omwonenden die van het huidige open landschap genieten, maar er komt straks een andere groep mensen die van deze nieuwe natuur gaat genieten.”

Naast de natuurontwikkeling wijst de adviseur ook op het eigendomsrecht. “De tegenstanders wilden blijkbaar geen eigenaar worden van de grond. Waarom gaan ze niet naar de bank om daar een paar ton op te nemen om die grond te kopen van Smeets of Van Ee? Dat zou een optie zijn voor de omwonenden. Als ze de grond kopen dan kunnen ze zelf bepalen dat het landbouwgrond blijft. Je kunt toch als omwonenden niet afdwingen hoe je buurman zijn grond gebruikt? Moet je als buurman kunnen bepalen dat Smeets en Van Ee koeien houden? Mag Smeets dan ook bepalen wat de buren met hun grond doen en welke dieren ze op hun weilanden laten lopen? Ook dat aspect moet in de discussie worden meegenomen.”

Peter Smeets kent de bezwaren van de omstanders. “Ik heb de bewoners van de Tongerenseweg uitgenodigd om van gedachte te wisselen. Mijn indruk van het gesprek is dat er drie fel tegen de plannen zijn om een woning te bouwen. Een stuk of vijf-zes maken zich zorgen over de openstelling van het gebied. Zij zijn bang voor overlast. En de rest was normaal en neutraal geïnteresseerd.”

Over het massale bezwaar zegt hij. “Ik weet dat ze rond zijn gegaan. Ik vind dat ik de mensen duidelijk heb uitgelegd wat de plannen zijn. Met mijn buren en een aantal mensen aan de Ericaweg zijn we tot overeenstemming gekomen dat die verder geen probleem hebben. Ik heb voorgesteld aan de mensen van de Tongerenseweg dat ze met een woordvoerder zouden komen waarmee ik contact kan onderhouden. Daar heb ik nog niets van gehoord.”

Een woordvoerder laat weten dat wethouder Joop van Nuijs bereid is om de tegenstanders van het landgoed te ontvangen. Wanneer dat gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat het laatste woord nog niet is gezegd over ‘De Pirk’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *