Jaarverslag 2018-2019

  1. Dit jaarverslag gaat over de periode van 25 oktober 2018 tot en met 24 oktober 2019. In deze periode kwam het bestuur negen maal voor overleg bijeen. Kees van de Zaal is tussentijds als lid van het bestuur teruggetreden. Het Bestuur is echter statutair “voltallig” omdat er van een overtal sprake was.

  1. In de achter ons liggende periode heeft het bestuur zich ernstige zorgen gemaakt (en is nog steeds bezorgd) over de gezondheid van bestuurslid Ernst Hartwich. Hij heeft het afgelopen jaar aan de bestuursfunctie van IT’er/webbeheerder nog wel samen met zijn partner Rita invulling kunnen geven, maar hij ziet daarbij problemen voor de toekomst. Het bestuur heeft daarom, in overleg met Ernst, assistentie gevraagd van Henk Zevenhuizen (IT ondersteuning van Ernst). Wim Kamer is door het bestuur aangezocht secretariële ondersteuning te verlenen.

 

  1. Ook in het afgelopen seizoen heeft het bestuur weer infobulletins uitgebracht. Deze bulletins zijn bij alle postadressen in Wissel in de brievenbus gedaan om, ook op deze wijze, het bestaan van onze vereniging onder de aandacht te brengen. Deze distributie hebben leverde een aantal nieuwe leden op.

 

  1. Er zijn twee acties opgezet in de afgelopen periode. De eerste was de organisatie van een GPS wandeling op zondag 31 maart 2019 en de tweede was de schoonmaakactie World Clean Up Day op zaterdag 21 september 2019. De GPS wandeling is bij gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. De schoonmaakactie werd door 14 leden uitgevoerd.

 

  1. In het kader van het project “Modernisering Inzameling Afvalstoffen” initieerde het bestuur deelname aan de z.g. huiskamergesprekken om gedachten en meningen van bewoners te inventariseren. De resultaten daarvan zijn onderdeel van het inwonersadvies aan het gemeentebestuur. Het definitieve rapport inwonersadvies is op de gemeentelijke website geplaatst, epe.nl. Het rapport is een bouwsteen voor het nieuw te vormen grondstoffenbeleid van de gemeente.

 

  1. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd over een aantal ruimtelijke (bestemmingsplan)ontwikkelingen en actualiteiten. Het ging daarbij over het aantal woningen en het openbare wandelpad op het landgoed de Waayenberg, over de sluiting en de verdere plannen van de Dierentuin Wissel, de verkeersveiligheid in Wissel en de bouwaanvraag voor een KPN mast.

 

  1. De gesprekken over de bestuurscultuur van het gemeentebestuur in de Eper Federatie zijn het afgelopen seizoen weer bezocht. De burgerparticipatie krijgt via en in het Episch Centrum steeds meer vorm en invloed. (epischcentrum.nl).

 

  1. Het project Wissels Veen is de tweede fase ingegaan. Het bestuur van Wissels Belang is nauw betrokken (en blijft dat ook) bij de vaststelling van de planning van uit te voeren werkzaamheden. Bestuurslid Agnes Gehring en WB-lid Hans Buers zijn vanuit onze vereniging de direct betrokkenen.

 

  1. Het bestuur heeft enkele gesprekken gevoerd met gebiedsregisseur Nikki Binnendijk, Buurtmaker Jan van ‘t Wout en met de WITO organisatie Met elkaar is het belang van Wissel gedeeld, vanuit ieders perspectief. Waar nodig kan en zal worden samengewerkt met behoud van ieders identiteit. Dat geldt in versterkte mate voor de “koffie-ochtenden” (sociëteit) van Frits en Else Molenaar. Het bijzondere belang van dit initiatief maakt, dat het bestuur zich sterk maakt voor de voortzetting daarvan.

 

  1. Besloten is een nieuwjaarsborrel te organiseren. De eerste zal 8 januari 2020 om 20.00 uur worden gehouden in de Vossenberg.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *