Dierenpark Wissel

Ingezonden PERSBERICHT

Sinds 2001 is Zodiac Zoos bezig met de ontwikkeling van plannen voor een nieuw dierenpark in Vemde-Horsthoek. Een lang traject waarin de nodige stappen zijn gezet. Voor het dierenpark heeft Zodiac Zoos een geheel nieuw concept ontwikkeld en financiers gevonden. Voor de ontwikkeling van het nieuwe dierenpark is de afgelopen jaren een MER-procedure doorlopen. Deze procedure ging met name over het voorkeursalternatief voor de ontsluiting van de locatie. In samenwerking met gemeente Heerde en Epe heeft Zodiac Zoos gezocht naar mogelijkheden om de ontsluiting te realiseren. Realisatie van een goede ontsluiting is echter alleen mogelijk wanneer de benodigde gronden konden worden verworven. Dit blijkt echter onmogelijk. Zodiac Zoos heeft daarom uiteindelijk besloten af te zien van de ontwikkeling van een dierenpark in Vemde-Horsthoek.

Vervolgens heeft zij in een gesprek met de gemeente Epe verzocht om de mogelijkheden voor revitalisatie en heroriëntatie van het dierenpark Wissel, op de huidige locatie, opnieuw te onderzoeken. Het gaat dan om een ontwikkeling waarbij de kleinschaligheid van dit dierenpark in stand blijft.

Het college betreurt het dat Zodiac Zoos geen mogelijkheid ziet haar plan te realiseren in Vemde–Horsthoek, maar is wel blij met de duidelijkheid die dit schept voor omwonenden.

Het college geeft daarnaast aan dat zij open staat voor een realistisch plan op de locatie in Wissel. Daarbij zijn de ruimtelijke mogelijkheden en de mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling maatgevend. Als kanttekening geeft het college aan dat de gewenste ontwikkeling voor intensieve dagrecreatie in het gebied Vemde-Horsthoek blijft gehandhaafd in de gemeentelijke structuurvisies.

Zie ook het artikel in de Stentor Streep door verhuizing Dierenpark Wissel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *