Concept Inrichtingsplan van het Wissels Veen

Het Concept Inrichtingsplan van het Wissels Veen is inmiddels klaar.

Afgelopen week is in de lokale media een Nieuwsbrief aangekondigd over de stand van zaken.  In  die Nieuwsbrief  van de provincie is nadere informatie verstrekt met de uitnodiging te reageren als daar behoefte aan is. 

Doe dat wel uiterlijk 6 januari 2021. 

Klik hier voor de Nieuwsbrief.