Update KPN mast

De veiling voor de 5G frequenties is recentelijk afgerond. KPN heeft ook gebruiksrechten van de overheid gekocht.
 
Het gaat over het verbeteren van het mobiele bereik in Wissel:  KPN heeft nog steeds de wens om in onze omgeving het mobiele bereik te verbeteren.
 
Dat zal dit jaar zeker niet gebeuren.  Blijkens mededeling van het KPN projectmanagement zal die verbetering naar verwachting ook volgend jaar niet gerealiseerd worden.

Update KPN (GSM) mast

Het project rond de oprichting van een KPN zendmast staat voorlopig  in de ijskast. 
De projectmanager heeft desgevraagd medegedeeld dat op dit moment “Wissel” geen prioriteit heeft. 
 
Eventuele nieuwe activiteiten worden pas weer in gang gezet als de technische voorzieningen voor een 5G mast volledig in kannen en kruiken zijn.
 
Nog onduidelijk is wanneer dat kan/zal zijn

Update KPN (GSM) mast

UPDATE m.b.t. de mogelijke plaatsing van een telecommunicatiemast (KPN mast) in Wissel.

Op 15 juni 2019 is op de website van Wissels Belang informatie geplaatst naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsing van een KPN mast. In het Infobulletin is eveneens hierover informatie weergegeven. Dit bulletin is rond 30 juni j.l. huis aan huis verspreid in Wissel.

Lees verder “Update KPN (GSM) mast”

Overleg KPN GSM mast

Aantekeningen van het overleg d.d. 5 juni 2019 van het bestuur (Agnes, Dennis, Fred) met Ernst-Jan Sjamaar, liaisonmanager KPN.

Ernst-Jan geeft een kleine introductie en toelichting over het hoe en waarom de wens tot plaatsing van een mast in Wissel tot stand is gekomen. (Noot: Ernst-Jan is inmiddels verzocht ons dat bestandje toe te zenden tbv onze leden.

Lees verder “Overleg KPN GSM mast”

Slecht bereik mobiele telefoon in Wissel

Het wonen in een buitengebied met veel bos is natuurlijk erg mooi, maar heeft helaas als nadeel dat het bereik van de mobiele telefoon behoorlijk slecht is. Dit heeft te maken met het feit dat er weinig GSM masten zijn in zo’n gebied en dat het GSM signaal wordt tegengehouden door met name de blaadjes aan de bomen. Een overzicht van alle masten is te vinden op de website van het Antenneregister.

Het ziet er ook niet naar uit dat hier op korte termijn een oplossing voor komt. Er staat wel een nieuwe gsm mast gepland in Schaveren die mogelijk voor een iets beter bereik zorgt, maar er is nogal wat weerstand van omwonenden tegen deze mast waardoor het allemaal vertraagd wordt. Binnenkort wordt bovendien 3G uitgefaseerd en het bereik met 4G is zeker niet beter, eerder slechter.

Volgens de planning komt er in 2019 ook een nieuwe mast aan de Wilgenweg in Epe. Dit levert hoogstwaarschijnlijk een beter bereik op in Wissel.

Omdat de verschillende providers gebruik maken van vrijwel dezelfde masten maakt het bereik onderling ook niet veel uit. De verschillen die er zijn worden veroorzaakt door het gebruik van iets andere antennes of frequenties. Het kan per adres verschillen welke het beste resultaat geeft, maar voor alle netwerken geldt dat het behelpen is.

Wat kan je doen om dit te verbeteren?

Antenneversterkers
Er bestaan systemen om het signaal buiten op te vangen met een antenne en dit binnenshuis te versterken. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je buiten in ieder geval wel voldoende signaal hebt. Zo’n installatie kost bovendien minimaal 1000 euro of meer en moet eventueel ook aangepast of vervangen worden als er een nieuwe netwerktechnologie (3G/4G/5G) gebruikt gaat worden. Voor veel mensen is dit eigenlijk geen optie.

Femtocel
Een femtocel is eigenlijk een kleine GSM antenne die je in huis kunt plaatsen. Vodafone heeft dit een tijdje geleden op de markt gebracht onder de naam van Signaalplus. Dit systeem zorgde ervoor dat je binnenshuis een vol bereik had op het 3G netwerk. Op zich werkte dit prima alleen is Vodafone hiermee gestopt op 1 oktober van dit jaar en is het niet meer te gebruiken.

VoWiFi
Bellen via WiFi is een nieuwe technologie die in opkomst is. Momenteel is dit al te gebruiken bij Vodafone en Tele2. Bij Vodafone is het op meer telefoons beschikbaar dan bij Tele2. Andere providers die binnenkort bellen over WiFi gaan aanbieden zijn KPN en T-Mobile.

Wat is bellen via WiFi?
Wanneer je belt via WiFi wordt je nog steeds met het netwerk van je mobiele provider verbonden alleen gaat dat via je lokale internet. De technische term voor bellen over WiFi is VoWiFi (Voice over WiFi). Voor bellen via WiFi en bellen via 4G wordt dezelfde techniek toegepast waardoor ze dezelfde voordelen hebben. Je belt hiermee wel via het internet, maar de kosten zijn hetzelfde als dat je “normaal” zou bellen via je mobiele telefoon. Het is dus niet hetzelfde als bijvoorbeeld Skype of WhatsApp bellen.

Het grote voordeel van VoWiFi is dat je uitstekend kunt bellen zolang je verbinding hebt met een WiFi netwerk, je bent niet meer afhankelijk van een GSM signaal. Helaas werkt het nog niet met alle toestellen en bij alle providers.

Vodafone is de eerste provider die met deze techniek werkt. Meer uitleg hierover is te vinden op deze pagina.

Ook bij Tele2 is deze techniek inmiddels beschikbaar, alleen werkt het op minder toestellen dan Vodafone. Meer info hierover op deze pagina.

KPN heeft aangekondigd ook te gaan werken met VoWiFi, mogelijk nog dit jaar. Voor zover bij ons bekend is het nog niet geactiveerd.

Update 31-10-2018, inmiddels heeft KPN ook VoWiFi geactiveerd.

Voor alle andere providers is nog niet bekend wanneer ze VoWiFi gaan aanbieden, als ze het al gaan doen.

Veluwe smacht naar wifi

Bron: De Stentor

VELUWE-  De aantrekkingskracht van de Veluwe op toeristen en recreanten is serieus in gevaar door gebrekkige mobiele en digitale bereikbaarheid. Het uitgestrekte bos- en heidegebied is zijn eerste plaats op het gebied van verblijfsrecreatie al kwijt.

Diverse betrokkenen slaan alarm en dringen aan op maatregelen. Het kabelnet moet dieper de Veluwe bossen in voor een betere en betaalbare toegang tot het internet en er moeten meer zendmasten voor mobiel bellen komen. Mobiele apparatuur, van telefoon tot laptop en tablet, hoort bijna standaard tot de uitrusting van de recreant. Daarmee groeit het belang van goede mobiele en digitale bereikbaarheid.

Onderzoek
Agentschap Telecom (Ministerie van Economische Zaken) deed na klachten over problemen bij het bellen van alarmnummer 112 onlangs onderzoek. Dat resulteert onder meer in een kaartje van oranjegekleurde gebieden in Nederland waar je er niet op kunt vertrouwen dat mobiel bellen mogelijk is, zelfs niet met het alarmnummer dat met een zeer lage signaalsterkte al zou moeten kunnen. De driehoek Zwolle-Harderwijk-Arnhem kleurt in het rapport bijna geheel oranje.

Herman Kool van camping De Rusthoeve in Putten – omgeven door de eeuwenoude Speulder- en Sprielderbossen – kan erover meepraten. “Mobiel bellen is hier echt een drama.” Beheerder Martin Verveer van camping De Veldkamp in Wissel heeft dezelfde ervaring. “Als ik binnen zit, heb ik geen bereik. Buiten lukt het vaak wel, maar je ziet vaak mensen op het terrein lopen op zoek naar een plek met voldoende bereik.”

Hij maakte onlangs mee dat een gast hartklachten kreeg. “Toen de ambulancebroeders contact zochten met de meldkamer hadden ze zelfs geen verbinding.” Ton Jalink, eigenaar van camping De Mussenkamp in Heerde, laat hetzelfde geluid horen. “We werken met z’n allen hard aan de kwaliteit van de Veluwe. Daarbij zijn de mogelijkheden voor mobiel bellen en internet zeer belangrijk.”

Voorbij
De algemene verwachting is dat campings zonder wifi op termijn geen bestaansrecht hebben. De verbindingen en mogelijkheden zijn op veel plaatsen zó slecht, dat recreatiebedrijven met lege handen staan, al zouden ze fors willen investeren. De vraag naar wifi heeft in korte tijd een enorme vlucht genomen.

Aantallen
De Veluwe telt 550 recreatie-accommodaties met in totaal 100.215 slaapplaatsen. De grootste groep vormen de kampeerbedrijven (241 accommodaties en 62.853 slaapplaatsen). Campings waren van oudsher het belangrijkste toeristische verblijfssegment in Gelderland. Ze bezetten nu plek 3. Het aantal overnachtingen is gedaald tot 2,6 miljoen per jaar.