Eindejaarsbericht Wissels Belang

Beste buurtgenoten,

Zo tegen het einde van het jaar wil het bestuur van Wissels Belang graag nog even terugkijken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin het leven na de corona beperkingen zijn normale vorm weer kreeg.

Een jaar ook waarin activiteiten weer in gang gezet konden worden.

En een jaar waarin Fred van Gasteren afscheid nam als voorzitter van Wissels Belang. Hij heeft zich bijna tien jaar lang ingezet voor het wel en wee in Wissel. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we hem bedankt voor al die waardevolle inspanningen. Tijdens die vergadering is Frank Bieze benoemd als nieuw bestuurslid. Frank woont al langer in Epe, maar sinds een paar jaar in de Waayenberg. “Eindejaarsbericht Wissels Belang” verder lezen

Uitnodiging voor de Midwinterbijeenkomst van Wissels Belang

Beste leden,

Om de donkere maanden wat te breken nodigt het bestuur u uit voor een gemeenschappelijk treffen.

Op 19 januari 2023 bent van harte welkom om met uw buurtgenoten bij te praten, nieuwtjes te delen en te genieten van een kop koffie, een drankje en een borrelhapje.
De bijeenkomst vindt plaats bij de Vossenberg en is van 20 tot 22 uur.

U krijgt bij binnenkomst een kopje koffie of thee en twee consumptiemunten, wilt u meer nuttigen dan is dat voor eigen rekening.
De bijeenkomst is in eerste instantie voor onze leden, maar als u iemand uit Wissel mee wil nemen dan is die van harte welkom. Zo verbinden we met elkaar.

Om een en ander organisatorisch in goede banen te leiden horen we graag voor 3 januari a.s. via info@wisselsbelang.nl of en met hoeveel personen u komt.

We hopen op een goede opkomst en een gezellig samenzijn!


Bestuur Wissels Belang
Midwinterbijeenkomst

Datum: 19 januari 2023
Plaats: De Vossenberg
Tijd: 20 tot 22 uur

Buurtschap Wissel en de lokale omroep

Donderdag 8 december a.s. is het zover. In het kader van de koffieochtend/buurtinloop
in Wissel komt het programma Brunch van de lokale omroep (RTV 794) een rechtstreekse
uitzending verzorgen. De reden daarvoor is de moeite waard.

Die ochtend wordt er onder meer aandacht besteed aan het thema: Wonen in Wissel.


Wat maakt Wissel aantrekkelijk? Wat kan beter worden geregeld t.a.v. wooncomfort
(veiligheid, bereikbaarheid), mobiliteit en verkeersinfra (verkeersonveiligheid,
vervoercomfort), natuurontwikkeling (hoe zit het met de biodiversiteit?) etcetera.


Gebiedsregisseur Hans van Zwolle, delegaties van zowel de NME (Natuur en
milieuvereniging Epe) als die van Wissels Belang zullen de microfoon van de presentatoren
Linda Seinstra en Jan Berends onder de neus krijgen. Initiatiefnemer Fritz Molenaar zal een
verbindend zegje doen. Hij hoopt op een goede opkomst, met name van de “senioren” van
Wissel. De locatie van de bijeenkomst is wederom de kantine van het mooi gelegen
sportcomplex van SV Wissel aan de Ericaweg.

De radio-uitzending begint om 9.00 uur en
duurt tot 12.00 uur.

BUURTINLOOP WISSEL

 

Na een (corona) stop van 2 jaar start in Wissel weer de Buurtinloop.  Daarmee wordt deze activiteit, die inmiddels zijn eerste lustrum heeft gevierd, weer voortgezet. 

De initiatiefnemers, Frits en Else Molenaar, worden door de vereniging Wissels Belang ondersteund in de organisatie. Via de subsidieregeling van de gemeente Epe is een financiële ondersteuning aangereikt. Het karakter van de Inloop is ongewijzigd. Een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.

Waar tijd is voor zomaar een praatje en een kopje koffie. Waar info wordt verstrekt over maatschappelijke kwesties.  En waar verbinding kan ontstaan tussen (hulp-)vraag en (zorg-) aanbod.

De ontmoetingsplek van de buurtinloop is wederom de kantine van voetbalvereniging “Wissel” aan de Ericaweg. Donderdag 10 november a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur is de eerste inloop. 

De komende weken heeft de inloop de volgende thema’s:

  • Op 24 november: Pick Wick (Vraag-kennismakingsspel).
  • Op 8 december is het thema: wonen in Wissel.
  • Op 22 december is er aandacht voor  “KERST” met kerstkransjes en glühwein

Frits en Else Molenaar kunnen u eventueel nadere info verstrekken via 0578-614806.

Nieuwsbrief Wissels Veen

In bijgevoegde nieuwsbrief vertellen we u graag meer over de extra onderzoeken naar grondwater, en muggen en knutten.

De uitvoering van de plannen schuift – door de onderzoeken en de aanpassingen in het plan – opnieuw op.

We hopen dat we na de zomervakantie van 2023 met de maatregelen op gronden van Geldersch Landschap & Kasteelen kunnen beginnen.

Lees hier de nieuwbrief

Info Bulletin

Beste bewoners van Wissel. Onlangs is de nieuwsbrief bij u in de bus bezorgd.

We hebben ons best gedaan maar het kan gebeuren dat er iemand is overgeslagen, of misschien is de nieuwsbrief bij u thuis  zoek geraakt.

Als u hier klikt dan kunt u de nieuwsbrief (nogmaals) lezen.

NL Doet

Buurtgenoten

Geniet u ook zo van onze schitterende omgeving: het veen, de bossen en de heide?

Op 12 maart kunt u in het kader van NL Doet helpen om een deel van de Tongerense Hei te ontdoen van zaailingen. Zo houden we de heide in stand. De werkzaamheden gebeuren onder regie van een boswachter van het GLK en zijn mede tot stand gekomen op initiatief van Wissels Belang.

Het bestuur van Wissels Belang beveelt deze activiteit dan ook van harte aan.

Het zou leuk zijn om elkaar op 12  maart te treffen en gezamenlijk iets voor onze buurt te doen.

Nadere informatie en aanmelding via de volgende link:

https://www.nldoet.nl/activiteit/nldoet-op-de-tongerense-heide

 

Hartelijke groet,

 

Bestuur WB