Buurt en eethuis samen aan tafel

Bron Veluweland: Buurt en eethuis samen aan tafel

WISSEL – Bertus Stijf, beheerder van midgetgolfbaan en eethuis Wissel, zitten komende week gezamenlijk aan tafel om een oplossing te vinden voor hun slepende conflict. Dat gesprek vindt plaats onder leiding van een mediator en samen met de gemeente Epe. ,,Ik heb goede hoop dat we er uit zullen komen want dit is voor niemand prettig”, aldus Stijf.
Hij kreeg eerder toestemming van de gemeente om zijn openings- en sluitingstijden gelijk te schakelen aan die van andere Horeca-bedrijven. Zowel de buurtvereniging Wissels Belang als de directe buren Bos en Schoenmaker tekenden daartegen bezwaar aan. De rechtbank in Zutphen floot de gemeente terug. Vanaf dat moment, zo constateren de bezwaarmakers, gelden weer de sluitingstijden tot 22.00 uur. De gemeente was bezig om samen met het eethuis een oplossing te vinden voor de problematiek. Wissels Belang en de buren voelden zich daarbij buitengesloten en uitten hun ongenoegen in brieven aan het gemeentebestuur.
Wissels Belang eist dat de gemeente handhaaft op het naleven van de sluitingstijden en wijst erop dat horeca ondergeschikt is aan de bestemming midgetgolf.
De direct omwonenden, in dit geval de families Bos en Schoenmaker kunnen zich ook slechts tijdelijk verenigen met de openingstijden tot 22.00 uur. Men wil in een nieuw besluit deze tijden relateren aan zonsopgang en zonsondergang en verder een winkelsluiting. Met andere woorden: verwijderen van het eethuis want op die manier valt er geen droog brood voor Stijf te verdienen. Men verwijt de gemeente de families ten onrechte met hoge kosten opgezadeld te hebben om op een proefproces aan te sturen. Volgens de beheerder zijn er nogal wat misverstanden in het spel. De gemeente heeft los van dat gesprek op neutraal terrein Wissels Belang en de buurt uitgenodigd om voor 13 april te reageren op de nieuw aangevraagde vergunning van het eet huis. Een gesprek met alle betrokkenen zou eerder deze week al plaatsvinden maar is in goed overleg een week opgeschoven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *