Algemene ledenvergadering

Geachte leden van Wissels Belang,

Hierbij nodigt het huidige, voorlopige bestuur van Wissels Belang u uit voor de eerste algemene ledenvergadering van onze vereniging.

De ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 21 november in de kantine van de voetbalvereniging Wissel. Aanvang 20.30 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Voorstellen huidige bestuur.
  3. Bestuursverkiezing.  ( Uitleg verkiezingen, huidige kandidaten, nieuwe kandidaten, vaststellen nieuwe bestuur)
  4. Financieel overzicht. Instelling Kascommissie.
  5. Goedkeuring Statuten
  6. Verslag van de stand van zaken op dit moment met betrekking tot: de Waayenberg, het dierenpark, de midgetgolfbaan en de verharding van de Centrumweg.
  7. Aanmelding en administratie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

We hopen op een grote opkomst.

Met vriendelijke groet,

Het huidige, voorlopige bestuur:

De heer M.P.M de Goey (voorzitter)
Mevr E.C. Drevijn (secretaris/penningmeester)
De heer C. Koopman (lid)
Mevr. M.Menke (lid)

Wilt u zo vriendelijk zijn om via de mail (info@wisselsbelang.nl) aan te geven of u op de vergadering aanwezig bent?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *