Goed Idee Doe er wat mee

Goed nieuws: de aangevraagde subsidie in het kader van Goed Idee, Doe er wat mee, is door de gemeente toegekend. Dat betekent dat we als Wissels Belang de financiële ruimte hebben om activiteiten te organiseren die de verbinding in de buurt bevorderen.

Op de Midwinterbijeenkomst, de eerste activiteit onder deze vlag, hebben we al wat plannetjes gepresenteerd. Nu we groen licht hebben kunnen we concreter worden. Houdt uw mailbox in de gaten! Heeft u zelf ideeën of wilt u zich inzetten bij activiteiten dan horen we dat graag van u via: info@wisselsbelang.

Op de korte termijn staan er nu twee activiteiten op de rol. Ze staan open voor alle bewoners van Wissel, niet alleen onze leden. Dus nodig vrienden, buren, of bekenden uit om mee te doen.

Op 11 maart is het NL-doet.

In samenwerking met de Vereniging Natuur en Milieu Epe (NME) zet Wissels Belang de egel in het zonnetje. Landelijk loopt de egelpopulatie helaas sterk terug. Met deze actie willen we binnen ons mooie Wissel proberen de leefomstandigheden voor dit leuke en nuttige diertje te verbeteren. Wij bieden u aan om een quick-scan van uw tuin te laten doen om te bekijken hoe egelvriendelijk uw tuin is. Tevens is het mogelijk om advies te krijgen over verbeteringen op dit vlak.

Afhankelijk van het aantal verzoeken voor een quick-scan en het aantal vrijwilligers kunnen
direct eenvoudige verbeteringen gerealiseerd worden. Denk hierbij aan het vergroten van het leefgebied door het maken van een onderdoorgang bij hekken of het bieden van een schuilplek in de vorm van een egelhuis.

Heeft u belangstelling om uw tuin te laten onderzoeken, of om mee te helpen om een tuin
egelvriendelijker te maken meldt u dan aan bij:
Bart Veerman: 06 54245976 of via mail: jjb8789@hotmail.com
Pieter Swinkels: 06 20410428

Op 18 maart is het Nationale Opschoondag.

Het Vlinderhuis heeft wederom het initiatief genomen om hier in Epe aan mee te doen.
Wissels Belang werkt hier graag aan mee.

Helpt u mee uw buurt schoner te maken?

De 10e editie van de Nationale Opschoondag in Epe kent dit jaar maar liefst 10 verschillende startlocaties . Er is er vast wel één bij u in de buurt. Aanmelden kan vanaf vandaag. 

Het Vlinderhuis Epe zal zorgen dat iedereen een knijper, vuilniszak en een hesje krijgt zodat we veilig op pad kunnen. Heeft u zelf een knijper neem deze dan mee aub.

U wordt op 18 maart: tussen 09:30 -09:50 uur bij het startpunt verwacht. Daar staat de koffie klaar en worden de routes verdeeld. Om 10:00 starten de deelnemers. Om 12:30 uur worden de vuilniszakken langs de routes opgehaald zodat deze voor 14:00 uur afgestort kunnen worden in Vaassen.

Janny Bolink organiseert dit al een aantal jaren met veel enthousiasme in Wissel-Tongeren.
Hopelijk laten we als buurtgenoten nu weer zien dat we met elkaar staan voor een mooi en schoon Wissel.

U kunt zich aanmelden voor het gebied Wissel-Tongeren bij:

Janny Bolink
T: 06 27 11 31 47
Waayenbergweg 1


Dit is ook de start locatie.

Inloopochtenden

Het aantal bezoekers schommelt zo tussen de acht tot twaalf personen.

Omdat de ruimte in de kantine van SV Wissel met deze groep als minder gezellig werd ervaren zijn de komende vier bijeenkomsten verhuisd naar het privéadres van één van de deelnemers.

Voortaan niet op donderdag, maar op dinsdagochtend; de eerstvolgende bijeenkomst is op 14 februari.

Als u voor het eerst wil deelnemen dan graag vooraf even contact met de familie Molenaar: 0578 614806

Eindejaarsbericht Wissels Belang

Beste buurtgenoten,

Zo tegen het einde van het jaar wil het bestuur van Wissels Belang graag nog even terugkijken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin het leven na de corona beperkingen zijn normale vorm weer kreeg.

Een jaar ook waarin activiteiten weer in gang gezet konden worden.

En een jaar waarin Fred van Gasteren afscheid nam als voorzitter van Wissels Belang. Hij heeft zich bijna tien jaar lang ingezet voor het wel en wee in Wissel. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we hem bedankt voor al die waardevolle inspanningen. Tijdens die vergadering is Frank Bieze benoemd als nieuw bestuurslid. Frank woont al langer in Epe, maar sinds een paar jaar in de Waayenberg. “Eindejaarsbericht Wissels Belang” verder lezen

Uitnodiging voor de Midwinterbijeenkomst van Wissels Belang

Beste leden,

Om de donkere maanden wat te breken nodigt het bestuur u uit voor een gemeenschappelijk treffen.

Op 19 januari 2023 bent van harte welkom om met uw buurtgenoten bij te praten, nieuwtjes te delen en te genieten van een kop koffie, een drankje en een borrelhapje.
De bijeenkomst vindt plaats bij de Vossenberg en is van 20 tot 22 uur.

U krijgt bij binnenkomst een kopje koffie of thee en twee consumptiemunten, wilt u meer nuttigen dan is dat voor eigen rekening.
De bijeenkomst is in eerste instantie voor onze leden, maar als u iemand uit Wissel mee wil nemen dan is die van harte welkom. Zo verbinden we met elkaar.

Om een en ander organisatorisch in goede banen te leiden horen we graag voor 3 januari a.s. via info@wisselsbelang.nl of en met hoeveel personen u komt.

We hopen op een goede opkomst en een gezellig samenzijn!


Bestuur Wissels Belang
Midwinterbijeenkomst

Datum: 19 januari 2023
Plaats: De Vossenberg
Tijd: 20 tot 22 uur

Buurtschap Wissel en de lokale omroep

Donderdag 8 december a.s. is het zover. In het kader van de koffieochtend/buurtinloop
in Wissel komt het programma Brunch van de lokale omroep (RTV 794) een rechtstreekse
uitzending verzorgen. De reden daarvoor is de moeite waard.

Die ochtend wordt er onder meer aandacht besteed aan het thema: Wonen in Wissel.


Wat maakt Wissel aantrekkelijk? Wat kan beter worden geregeld t.a.v. wooncomfort
(veiligheid, bereikbaarheid), mobiliteit en verkeersinfra (verkeersonveiligheid,
vervoercomfort), natuurontwikkeling (hoe zit het met de biodiversiteit?) etcetera.


Gebiedsregisseur Hans van Zwolle, delegaties van zowel de NME (Natuur en
milieuvereniging Epe) als die van Wissels Belang zullen de microfoon van de presentatoren
Linda Seinstra en Jan Berends onder de neus krijgen. Initiatiefnemer Fritz Molenaar zal een
verbindend zegje doen. Hij hoopt op een goede opkomst, met name van de “senioren” van
Wissel. De locatie van de bijeenkomst is wederom de kantine van het mooi gelegen
sportcomplex van SV Wissel aan de Ericaweg.

De radio-uitzending begint om 9.00 uur en
duurt tot 12.00 uur.

BUURTINLOOP WISSEL

 

Na een (corona) stop van 2 jaar start in Wissel weer de Buurtinloop.  Daarmee wordt deze activiteit, die inmiddels zijn eerste lustrum heeft gevierd, weer voortgezet. 

De initiatiefnemers, Frits en Else Molenaar, worden door de vereniging Wissels Belang ondersteund in de organisatie. Via de subsidieregeling van de gemeente Epe is een financiële ondersteuning aangereikt. Het karakter van de Inloop is ongewijzigd. Een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.

Waar tijd is voor zomaar een praatje en een kopje koffie. Waar info wordt verstrekt over maatschappelijke kwesties.  En waar verbinding kan ontstaan tussen (hulp-)vraag en (zorg-) aanbod.

De ontmoetingsplek van de buurtinloop is wederom de kantine van voetbalvereniging “Wissel” aan de Ericaweg. Donderdag 10 november a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur is de eerste inloop. 

De komende weken heeft de inloop de volgende thema’s:

  • Op 24 november: Pick Wick (Vraag-kennismakingsspel).
  • Op 8 december is het thema: wonen in Wissel.
  • Op 22 december is er aandacht voor  “KERST” met kerstkransjes en glühwein

Frits en Else Molenaar kunnen u eventueel nadere info verstrekken via 0578-614806.

Nieuwsbrief Wissels Veen

In bijgevoegde nieuwsbrief vertellen we u graag meer over de extra onderzoeken naar grondwater, en muggen en knutten.

De uitvoering van de plannen schuift – door de onderzoeken en de aanpassingen in het plan – opnieuw op.

We hopen dat we na de zomervakantie van 2023 met de maatregelen op gronden van Geldersch Landschap & Kasteelen kunnen beginnen.

Lees hier de nieuwbrief

Op de hoogte blijven als er nieuws is? Schrijf u dan hier in met uw emailadres en u krijgt automatisch bericht.