Nieuwbrief Wissels Belang juli 2024

Mededeling van de voorzitter:

Na drie jaar met veel plezier in het bestuur gezeten te hebben stop ik per komende ALV als
bestuurslid en voorzitter.

De vereniging is veranderd naar een club met de nodige activiteiten.

Midwinter bijeenkomst, lezingen, zomer BBQ, etc. Ook proberen we de cohesie in Wissel te verhogen. De financiën en de administratie zijn op orde en er is ruimte om activiteiten te organiseren.

Een mooi moment om het stokje over te dragen. Tot die tijd blij ik mij volop inzetten voor Wissels Belang.

Bart Veerman

Lees hier de hele nieuwsbrief

Let op!  het genoemde email adres in de nieuwsbrief: 

pieter.swinkels1@gmail.com moet zijn info@natuurenmilieuepe.nl 

 

 

Fusion – Buren dag

Beste Buren,
Het is onder mijn aandacht gebracht dat het misschien wel leuk zou zijn; dat wij als “nieuw” bedrijf in de buurt; iets organiseren vóór de buurt.

Wij als team hebben bedacht:
Iedere 3e dinsdag van de maand Buren – Avond

Te beginnen aankomende maand: Dinsdag 21 Mei
Lekker eten bij ons voor een leuk prijsje

Aanmelden:  klik hier voor de flyer,

Update verkeerssituatie Wissel

Er zijn maandag 8 april geen concrete uitkomsten gekomen ten aanzien van
de verbetering van de bereikbaarheid richting A28.

Wel is besloten om het voornemen van afzetten Le Chevalierlaan door te
zetten omwille van veiligheid en leefbaarheid van Wissel.

Tevens kunnen we dan ook de balans opmaken voor herstel en de eerste
stappen hierin nemen.

Let wel het is informatie van de gemeente. Wissels Belang informeert u
slechts.

 

Nieuwsflash inzake afsluiting rotonde Chevalierlaan N309

Helaas hebben we de toegezegde informatie over de afsluiting van deze rotonde nog niet ontvangen.

Het bestuur wil u toch op de hoogte stellen van wat wij op dit moment weten.
Let wel dit is een weergave van wat tot ons gekomen is.

De rotonde wordt op maandag 8 april om 6.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Dit duurt minimaal een week en wordt mogelijk verlengd om de verkeerstroom door Wissel te beperken.

Dit heeft voor ons als inwoners grote gevolgen, vooral voor de mensen die naar de A28 moeten, of naar de stations t Harde en Nunspeet. Dit hebben wij aan de gemeente kenbaar gemaakt.

We hebben aangedrongen op een goede afsluiting vanuit oostelijke richting voor met name
doorgaand vrachtverkeer, maar ook personenauto’s. Wissel wordt een fuik.
Ook is gevraagd te kijken of een beperkte openstelling van de rotonde voor inwoners van Wissel mogelijk is. Daarnaast is gevraagd de rotonde Paalbeekweg in noord zuid richting open te stellen. 

Dit is door de gemeente aan de aannemer doorgegeven.
Tevens is er gewezen op de noodzaak van de inzet van verkeersregelaars bij afzettingen. De huidige afzettingen zijn of terzijde geschoven, of worden massaal genegeerd. Handhaving vindt niet plaats.

Het bestuur heeft de gemeente diverse malen gewezen op de levensgevaarlijke situatie op het traject Chevalierlaan, Molenweg, Wisselseweg alsmede het sluipverkeer op andere wegen.

Vanwege de soms levensgevaarlijke situatie hebben we een brandbrief naar de burgemeester en wethouder Kerkmans gestuurd. De laatste heeft telefonisch gereageerd. Aan hem zijn onze zorgen, maar ook mogelijke oplossingen kenbaar gemaakt. Hij erkent de onveilige situatie en betreurt dat de plannen niet goed uitwerken. Hij kijkt waar bijsturing mogelijk is.

Het bestuur kijkt naar resultaten en vindt deze tot nu toe ondermaats. Helaas kunnen wij niet meer doen dan op de veiligheidsaspecten blijven hameren. De massale stroom, vaak veel te hardrijdend, verkeer, kapot gereden bermen, tientallen vrachtwagens per dag samen met voetgangers en fietsers is onverantwoord. Dit moet opgelost worden.

Dit bericht zal uw onvrede en boosheid over de gang van zaken niet wegnemen.

Besef dat Wissels Belang in deze maar een beperkte rol kan spelen. Als u ernstige overlast ervaart aarzel dan niet om dat zelf ook bij de gemeente te melden.

Wij doen onze stinkende best en hopen dat het tot enig resultaat zal leiden.


Hartelijke groet,
Bart Veerman
Namens het bestuur van Wissels Belang

Nieuwbrief met betrekking tot de afsluiting van de N309

Beste leden,

Naar aanleiding van de brief van 19 maart heb ik een uitgebreide mailwisseling gehad met de gemeente over de effecten van de afsluiting aan de N309. Uiteindelijk heb ik deze reactie gehad.

De omleidingen zijn inderdaad niet gedeeld omdat dit een provinciale aangelegenheid is. Wel zijn deze voor besproken met ons.

“Voor de bereikbaarheid vanaf ’t Harde/Nunspeet wordt het verkeer naar Epe omgeleid via A28/A50 en andersom vice versa. Lokalen kunnen met de nodige bekendheid voor een andere route kiezen.

Ook met een aangewezen omleidingsroute zal dit gedrag ontstaan. Praktisch gezien fungeren de Zuidweg/Dellenweg en Molenweg/Wisselseweg als omleiding.

We wijzen deze bewust niet aan omdat beide routes niet de voorkeur hebben. De hoofdomleiding blijft daarom A28/A50.

Tijdens de afsluiting in het weekend vanwege de rotonde Chevallierlaan blijft Wissel zelf bereikbaar via Paalbeekweg. Door Wissel rijden via de Molenweg is zinloos, want de aansluiting van de Chevallierlaan is dicht.

In de afsluiting vanaf 25 maart is Wissel bereikbaar via alles behalve de Paalbeekweg; dus via Chevallierlaan, Molenpad en Kerkstraat/Papenstraat.

De rotonde Paalbeekweg is besproken om open te houden tijdens de werkzaamheden. De conclusie was dat dit juist verkeer aantrekkend gaat werken omdat dan de route dóór Wissel aantrekkelijker wordt voor een grotere groep; dus niet gedaan.

De parallelweg noordelijk van de N309 is geen aangewezen omleiding omdat deze tussen de Koekenbergweg en rotonde Chevallierlaan afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer.

Het is niet te voorkomen dat Wissel tijdelijk drukker wordt dan normaal en gewenst. Echter is dit niet te voorkomen. Wegwerkzaamheden met afsluitingen geven overlast op de omgeving, dat is een voldongen feit.

We hebben het maximale er uit gehaald qua snelheid van werkzaamheden en omleidingen; juist omdat we ons er van bewust zijn wat er nu speelt qua verkeer i.r.t. het Verkeersplan Wissel.

Wij hebben het verzoek neergelegd bij de Politie om in ieder geval te posten op de Molenweg voor het gedrag van het eventueel sluipverkeer.

Sluipverkeer an sich is niet strafbaar, hard rijden en onsociaal gedrag wel. Meer dan een verzoek kunnen we nu niet bij de Politie neerleggen. “


Met vriendelijke groet,
Bart Veerman
Voorzitter Wissels Belang

Nieuwsbrief Wissels Belang, maart 2024

Beste leden,
De meteorologische lente is inmiddels begonnen dus is het tijd om u te voorzien van wat wetenswaardigheden.
Allereerst een terugblik op de Midwinterbijeenkomst op 18 januari in de Vossenberg met een lezing van André Donker over de wolf. Het was een zeer boeiende lezing gevolgd door een zeer gezellig samenzijn. De verzorging door de Vossenberg was, zoals gebruikelijk, prima.

klik hier voor de hele nieuwsbrief

Midwinterbijeenkomst: lezing over de wolf met aansluitend borrel

 

Niet meer mogelijk om aan te melden, wegens overweldigende belangstelling.

 

Het Bestuur van Wissels Belang organiseert een Midwinterbijeenkomst met daarin een boeiende lezing over de wolf door André Donker. André heeft, als voormalig boswachter, een ruime ervaring in het veld.

Wanneer: Donderdag 18 januari 2024. Inloop met koffie vanaf 19.30.
 Lezing van 20.00 tot 21.00 uur, daarna borrel tot ongeveer 22.30.
Waar: De Vossenberg, Centrumweg 17, 8162 PT Epe
Wie: Uitsluitend bewoners van buurtschap Wissel, zowel leden als niet leden
Kosten: Leden gratis, niet leden €10 p.p.
Aanmelding: Vóór 15 januari a.s. (maximaal 55 deelnemers, volgorde van aanmelding en         betaling is bepalend)

Klik hier voor meer info.

 

 

Verkeersbesluit van de Gemeente Epe

Bijgaand treft u een link aan naar het Verkeersbesluit van de Gemeente
Epe inzake de afsluiting van De Molenweg voor gemotoriseerd verkeer. De
gemeente heeft dit besluit nog niet op andere wijze aan de bewoners
kenbaar gemaakt.

Klik hier voor de link naar het besluit.

Het is een goede zaak dat er na al die jaren een besluit ligt, waarin
gepoogd wordt de verkeersdruk in Wissel te doen afnemen. Aan het besluit
is een uitgebreid participatietraject vooraf gegaan.

Zijn er dan geen punten van zorg? Zeker wel. De Paalbeekweg wordt de
ontsluitingsweg van Wissel. Daar gaat het mogelijk drukker worden
terwijl ook fietsers en voetgangers van die weg gebruikmaken. Het
genoemde alternatief met de route via het tunneltje is niet realistisch.
De praktijk wijst dat dagelijks uit.

Aanpassing van de Paalbeekweg,
zodat andere verkeersdeelnemers daar ook veilig kunnen bewegen, is
noodzakelijk.

Omdat het ons bekend is dat er over het Verkeersbesluit verschillende
meningen zijn onder onze leden, zal het bestuur geen bezwaar aantekenen
tegen (onderdelen) van het besluit.
Wel zullen wij in onze communicatie met de gemeente aandringen op het
aanpassen op onderdelen.

Een ieder kan op individuele basis bepalen of hij of zij zelf wel
bezwaar wil maken. Denk daarbij aan de 6 weken termijn.

Bestuur van Wissels Belang

Op de hoogte blijven als er nieuws is? Schrijf u dan hier in met uw emailadres en u krijgt automatisch bericht.