Buurtschap Wissel en de lokale omroep

Donderdag 8 december a.s. is het zover. In het kader van de koffieochtend/buurtinloop
in Wissel komt het programma Brunch van de lokale omroep (RTV 794) een rechtstreekse
uitzending verzorgen. De reden daarvoor is de moeite waard.

Die ochtend wordt er onder meer aandacht besteed aan het thema: Wonen in Wissel.


Wat maakt Wissel aantrekkelijk? Wat kan beter worden geregeld t.a.v. wooncomfort
(veiligheid, bereikbaarheid), mobiliteit en verkeersinfra (verkeersonveiligheid,
vervoercomfort), natuurontwikkeling (hoe zit het met de biodiversiteit?) etcetera.


Gebiedsregisseur Hans van Zwolle, delegaties van zowel de NME (Natuur en
milieuvereniging Epe) als die van Wissels Belang zullen de microfoon van de presentatoren
Linda Seinstra en Jan Berends onder de neus krijgen. Initiatiefnemer Fritz Molenaar zal een
verbindend zegje doen. Hij hoopt op een goede opkomst, met name van de “senioren” van
Wissel. De locatie van de bijeenkomst is wederom de kantine van het mooi gelegen
sportcomplex van SV Wissel aan de Ericaweg.

De radio-uitzending begint om 9.00 uur en
duurt tot 12.00 uur.

BUURTINLOOP WISSEL

 

Na een (corona) stop van 2 jaar start in Wissel weer de Buurtinloop.  Daarmee wordt deze activiteit, die inmiddels zijn eerste lustrum heeft gevierd, weer voortgezet. 

De initiatiefnemers, Frits en Else Molenaar, worden door de vereniging Wissels Belang ondersteund in de organisatie. Via de subsidieregeling van de gemeente Epe is een financiële ondersteuning aangereikt. Het karakter van de Inloop is ongewijzigd. Een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.

Waar tijd is voor zomaar een praatje en een kopje koffie. Waar info wordt verstrekt over maatschappelijke kwesties.  En waar verbinding kan ontstaan tussen (hulp-)vraag en (zorg-) aanbod.

De ontmoetingsplek van de buurtinloop is wederom de kantine van voetbalvereniging “Wissel” aan de Ericaweg. Donderdag 10 november a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur is de eerste inloop. 

De komende weken heeft de inloop de volgende thema’s:

  • Op 24 november: Pick Wick (Vraag-kennismakingsspel).
  • Op 8 december is het thema: wonen in Wissel.
  • Op 22 december is er aandacht voor  “KERST” met kerstkransjes en glühwein

Frits en Else Molenaar kunnen u eventueel nadere info verstrekken via 0578-614806.

Nieuwsbrief Wissels Veen

In bijgevoegde nieuwsbrief vertellen we u graag meer over de extra onderzoeken naar grondwater, en muggen en knutten.

De uitvoering van de plannen schuift – door de onderzoeken en de aanpassingen in het plan – opnieuw op.

We hopen dat we na de zomervakantie van 2023 met de maatregelen op gronden van Geldersch Landschap & Kasteelen kunnen beginnen.

Lees hier de nieuwbrief

Info Bulletin

Beste bewoners van Wissel. Onlangs is de nieuwsbrief bij u in de bus bezorgd.

We hebben ons best gedaan maar het kan gebeuren dat er iemand is overgeslagen, of misschien is de nieuwsbrief bij u thuis  zoek geraakt.

Als u hier klikt dan kunt u de nieuwsbrief (nogmaals) lezen.

NL Doet

Buurtgenoten

Geniet u ook zo van onze schitterende omgeving: het veen, de bossen en de heide?

Op 12 maart kunt u in het kader van NL Doet helpen om een deel van de Tongerense Hei te ontdoen van zaailingen. Zo houden we de heide in stand. De werkzaamheden gebeuren onder regie van een boswachter van het GLK en zijn mede tot stand gekomen op initiatief van Wissels Belang.

Het bestuur van Wissels Belang beveelt deze activiteit dan ook van harte aan.

Het zou leuk zijn om elkaar op 12  maart te treffen en gezamenlijk iets voor onze buurt te doen.

Nadere informatie en aanmelding via de volgende link:

https://www.nldoet.nl/activiteit/nldoet-op-de-tongerense-heide

 

Hartelijke groet,

 

Bestuur WB

 

 

Update project Wissels Veen

De provincie Gelderland werkt samen met haar partners aan de natuurinrichting van het Wisselse Veen. Wissels Belang wordt ook betrokken bij dit project. Zo heeft de projectleider een toelichting gegeven tijdens onze jaarvergadering. Hij heeft daarbij gezegd dat door de provincie verschillende onderzoeken uitgevoerd gaan worden.

Een van die onderzoeken betreft het effect op de aanwezigheid en de verspreiding van muggen en knutten ten gevolge van de voorgenomen veranderingen in het Wisselse Veen. Het bestuur van onze vereniging heeft aangeboden betrokken te willen worden bij het onderzoek en wil ook graag kennisnemen van de resultaten. Ook u kunt helpen bij het onderzoek. Leest u daarvoor verder.

 

Stichting Bargerveen voert het onderzoek uit

Voor het doen van onderzoek naar de stekende insecten is een openbare aanbestedingsprocedure gevolgd. Voor de keuze van het adviesbureau is daarbij een afweging gemaakt tussen prijs en kwaliteit. Deze afweging heeft geleid tot de keuze voor Stichting Bargerveen, in samenwerking met Altenburg & Wymenga Ecologisch onderzoek. Zij hebben in het verleden ook onderzoek naar stekende insecten in het Wisselse Veen uitgevoerd.

 

Het onderzoek beslaat twee aspecten

Ten eerste wordt er op basis van een quick scan een risicoanalyse gemaakt voor het effect van de maatregelen genoemd in het inrichtingsplan. Daarnaast wordt gedurende een periode van 6 jaar de aanwezigheid van stekende insecten op een aantal plaatsen in en rondom het Wisselse Veen gemonitord.

 

Inhoud quick scan

Voor de quick scan wordt het Wisselse Veen bezocht om voortplantingsbiotopen en migratiestructuren in beeld te brengen. Aansluitend worden zoveel mogelijk bewoners in en direct grenzend aan de huidige natte natuurkern benaderd om van hen te horen welke overlast zij nu en in de afgelopen jaren ervaren en op welke momenten in het seizoen. Verder wordt een representatief aantal bewoners op grotere afstand van de huidige natte natuurkern bevraagd op de ervaren overlast. Bij de selectie wordt ervoor gezorgd dat de benodigde informatie wordt verkregen van bewoners verspreid over het hele onderzoeksgebied, dichtbij en verder weg van bestaande en toekomstige risicolocaties. De onderzoekers willen zoveel mogelijk via gesprekken (telefonisch of bezoek) met bewoners deze informatie vergaren. Daarbij zullen de geldende coronamaatregelen in acht worden genomen.

“Update project Wissels Veen” verder lezen

Op de hoogte blijven als er nieuws is? Schrijf u dan hier in met uw emailadres en u krijgt automatisch bericht.